Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B16: Förändrad rösträttsålder

Sverige har brister ur ett demokratiskt perspektiv. Piratpartiets fokus består mycket i att synliggöra och kritisera dessa brister, för att kunna åtgärda dem, och på så vis göra Sverige mer demokratiskt. Vidare tar Piratpartiet en stark ställning för mänskliga rättigheter, då det i stor utsträckning är med hänvisning till dessa vi ifrågasätter övervakning, censur och andra repressiva åtgärder.

En idag aktuell fråga i Sverige som har beröring på båda dessa piratpolitiska värden – demokrati och mänskliga rättigheter – är rösträtten. “Vadå, rösträtt har ju alla idag?” är säkert den spontana reaktionen hos många av er läsare. Men den reaktionen är felaktig, och liknar lite hur icke-pirater ofta reagerar när man talar om för dem hur brevhemligheten idag inte finns i Sverige – eftersom man är så inne i traditionella tankebanor och har fått lära sig att “alla får rösta”/”brevhemligheten gäller”, är det svårt att se problemen som finns, innan man påtalats dem.

Det problem som finns vad gäller rösträtten är att den är begränsad till en viss del av befolkningen, närmare bestämt dem som är över 18 år. Alla de hundratusentals medborgare som är yngre än så saknar rösträtt. Naturligtvis utgör detta en enorm brist i demokratin – lite grann som om kvinnor, eller mörkhyade, eller någon annan godtyckligt vald grupp de styrande såg som mindre intelligenta inte fick rösta.

Därutöver utgör rösträttsåldersgränsen en inskränkning i den mänskliga rättigheten att rösta, vilken anges i artikel 21 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (“3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.”, min kursivering).

Rösträtten är en fråga som har bäring på två av Piratpartiets ideologiska, fundamentala grundvalar: demokratin och de mänskliga rättigheterna. Det går därmed knappt att tänka sig en fråga som har större anknytning till våra principer. Vidare är det även ett reellt problem – det är inte bara något abstrakt, teoretiskt dilemma, utan omöjligheten i att rösta är något som varje valdag drabbar hundratusentals unga människor i Sverige. Därför bör Piratpartiet ta ställning i och driva detta demokratiska ärende, så att vi äntligen kan uppnå vad människan så länge strävat efter: rösträtt åt alla!

(Detta inlägg samt en lång diskussion i frågan hittas på Breddningsbloggen.)

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag följande:


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Calandrella

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


YrkandenAv: styrelsen Yrkande P32-Y06 (Propositionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    9 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Sänk rösträttsåldern så att den harmoniseras med straffmyndighet."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B16-Y01 (Bortröstad)
Av: Calandrella
Tillbakadraget yrkande B16-Y02 (Bortröstad)
Av: simon556
Tillbakadraget yrkande B16-Y03 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B16-Y04 (Bortröstad)
Av: Johan.Gudmundsson2012


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #280543
Standard Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder - 2012-10-15, 21:59

Avslå hela motionen då den begränsar rösträtten istället för att utöka den.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #278876
Standard Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder - 2012-10-04, 05:50

Jag står också för det jag skrev på breddningsbloggen:
Citat:
Rent principiellt så tycker jag egentligen att alla ska få rösta. Både barn och vuxna blir påverkade av de lagar och regler som vi har.

Jag tycker att det vore väldigt vackert om barn fick rösta och skulle vara stolt över vår demokrati om den utvecklades så att barnen respekterades så mycket. De flesta småbarn skulle nog rösta på sin mamma, pappa, dagisfröken eller liknande, vilket vore gulligt.

Men jag tycker ändå inte att partiet ska driva en sån linje. Jag tror tyvärr att det skulle ses som för oseriöst. En sänkning till straff- och byxmyndighet vore däremot en rimlig demokratiseringslinje som jag tror att det svenska folket skulle kunna svälja.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #278873
Standard Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder - 2012-10-04, 01:48

Jag håller fast vid vad jag skrev när det här postades på Breddningsbloggen:
Citat:
Jag tror som tidigare talare att detta är en dum idé. De allra yngsta kommer omöjligen att förstå annat än det mest ytliga hos partierna (“de vill sänka skatter, det är ju bra”, “de vill minska brott, det är ju bra”). Ännu ett problem jag ser är att detta gör att partierna ska börja gå på barn. Jag vill inte se en femåring eller en tioåring omringas av politiker som ger bort högar med godis mot en röst. Oavsett om det är M, SD eller PP.

Att sänka till 16 är däremot högst diskuterbart.


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#5) Gammal
simon556 Inte uppkopplad
 
simon556s avatar
 
Inlägg: 168
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #278627
Standard Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder - 2012-10-02, 18:14

Jag stödjer principen men det är lite svårt för en fyra åring att rösta t.ex. Det som förmodligen händer då är att föräldrarna röstar åt barnet eller säger åt den vad den ska rösta på. Jag förslår istället att man tar ett mindre steg och sänker röståldern till 15 år. Vid 15 år har du gått igenom hela grundskolan. Då ska skolan ha hunnit utbilda person tillräckligt långt för att den ska klara av att rösta.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


simon556s avatar
2012-10-02, 18:14 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 15 år eller äldre."
Jag stödjer principen men det är lite svårt för en fyra åring att rösta t.ex. Det som förmodligen händer då är att föräldrarna röstar åt barnet eller säger åt den vad den ska rösta på. Jag förslår istället att man tar ett mindre steg och sänker röståldern till 15 år. Vid 15 år har du gått igenom hela grundskolan. Då ska skolan ha hunnit utbilda person tillräckligt långt för att den ska klara av att rösta.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 19:10 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare oavsett ålder."
Den bör bara gälla myndiga personer.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 19:13 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B16-Y03:
att att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör omfatta alla svenska myndiga medborgare samt för kommuner även alla utländska myndiga medborgare boende i kommunen i minst fem (5) år. "
De andra förslagen tar bort rösterna från utländska medborgare som bott i en kommun i 5 år - som då har rösträtt i lokala val.
simon556s avatar
2012-10-02, 22:32 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B16-Y03:
att att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör omfatta alla svenska myndiga medborgare samt för kommuner även alla utländska myndiga medborgare boende i kommunen i minst fem (5) år. "
De andra förslagen tar bort rösterna från utländska medborgare som bott i en kommun i 5 år - som då har rösträtt i lokala val.
Finns det inte redan i lagen?
2012-10-05, 15:41 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Yrkande B16-Y01 att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare oavsett ålder."Yrkande B16-Y02 att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 15 år eller äldre."

Yrkande B16-Y03
att att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör omfatta alla svenska myndiga medborgare samt för kommuner även alla utländska myndiga medborgare boende i kommunen i minst fem (5) år. "


För det första så bör spädbarn inte få lov att rösta, så fort du krupit ur modernssköte ska nästa anhalt inte vara en valurna. Yrkar därför avslag på B16-Y01 samt B16-Y02

Angående Anders Lindbäcks Yrkande B16-Y03

Rösträtten omfattar alla myndiga (18år fyllda) medborgare redan nu.

En person som inte är svensk medborgare men folkbokförd i en kommun tre år tillbaka får kandidera till kommunfullmäktige samt även rösta i lokalvalen.

Det är en bökigare process med intyg ifrån skattemyndigheten osv.


Så ditt yrkande Anders tillför ingenting utan en skärpning av nuvarande regler gällande lokala val. Yrkar avslag.
2012-10-08, 15:00 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B16-Y04:
att att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 16 år eller äldre."
När man är 16 år så har man möjlighet att gå på gymnasiet, möjligheten till att ta till sig mer kunskap. Och redan vid 15 år ålder varit kapabel till att ta beslutet om man ska gå på gymnasiet eller inte. Och isåfall med vilken inriktning. Detta är ett stort och mycket seriöst beslut att ta här i livet.

Om sverige idag anser att en 16 åring klarar av detta, vilket en 16 åring gör. Så ska de även ha rätt att rösta!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Tommten
JorgenLs avatar
2012-10-11, 20:16 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Anders har en poäng i att de tidigare lagda yrkandena innebär en inskränkning i rösträtten för de utländska medborgare som idag har kommunal rösträtt, och dessutom ger de inte rösträtt till utländska medborgare som idag inte har kommunal rösträtt pga ålder. Om detta inte är förslagsställarnas intention bör förtydligas tex genom lägga ett nytt yrkande och dra tillbaka det gamla.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
Ravennas avatar
2012-10-15, 17:21 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 15 år eller äldre."
Urk. De flesta 15-åringar som jag har träffat (inklusive mig själv i den åldern) är inte mogna att ta demokratiskt ansvar och de har inte den blekaste aning om vad det innebär att behöva försörja sig själv.
2012-10-15, 18:48 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan.Gudmundsson2012 Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B16-Y04:
att att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 16 år eller äldre."
När man är 16 år så har man möjlighet att gå på gymnasiet, möjligheten till att ta till sig mer kunskap. Och redan vid 15 år ålder varit kapabel till att ta beslutet om man ska gå på gymnasiet eller inte. Och isåfall med vilken inriktning. Detta är ett stort och mycket seriöst beslut att ta här i livet.

Om sverige idag anser att en 16 åring klarar av detta, vilket en 16 åring gör. Så ska de även ha rätt att rösta!
När man är 16 får man dessutom redan rösta. Kyrkovalet kan man rösta i från att man fyllt 16 år.
Ravennas avatar
2012-10-15, 20:26 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare oavsett ålder."
Föreställ er en morsa som knuffar en vagn med tre bäbisar till röstlokalen och erhåller 4 st röstsedlar. Där har ni problemet med yrkandet.
Ravennas avatar
2012-10-15, 20:26 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y04:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 16 år eller äldre."
Är man omyndig så ska man inte rösta. Punkt.
Ravennas avatar
2012-10-15, 20:29 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
När man är 16 får man dessutom redan rösta. Kyrkovalet kan man rösta i från att man fyllt 16 år.
Visst, och man kan rösta på scouternas distriktsmöte också. Att rösta i kyrkor, scoutföreningar eller den lokala karateföreningen är dock inte riktigt lika betydelsefullt för andra som att rösta i riksdagsvalet.

Det är frivilligt att vara med i kyrkan. Och i scouterna. Det är inte frivilligt att vara "medlem" i ett land. Därför är det viktigt att inte omyndiga personer tillåts utöva demokratisk makt. Att de som röstar är myndiga torde vara ett minimikrav.
2012-10-15, 21:34 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Visst, och man kan rösta på scouternas distriktsmöte också. Att rösta i kyrkor, scoutföreningar eller den lokala karateföreningen är dock inte riktigt lika betydelsefullt för andra som att rösta i riksdagsvalet.

Det är frivilligt att vara med i kyrkan. Och i scouterna. Det är inte frivilligt att vara "medlem" i ett land. Därför är det viktigt att inte omyndiga personer tillåts utöva demokratisk makt. Att de som röstar är myndiga torde vara ett minimikrav.
Kyrkovalet är väl ändå inte riktigt samma sak som en scoutförening? Politiska partier ställer upp i kyrkoval till exempel. Kanske även Piratpartiet om motion A03 avslås. Är man 16 så är man myndig. Byxmyndig.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 21:47 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av simon556 Visa inlägg
Finns det inte redan i lagen?
Ja men motionens ursprungsyrkande tog bort det och förbjuder utländska medborgare att rösta i svenska kommunalval genom att kräva svenskt medborgarskap för rösträtt.

PS noterar att jag tyvärr verkar ha fel och det räcker med 3 års boende i en kommun för att få rösträtt - så rösta nej på mitt och alla andra yrkanden i denna motionen tack.
2012-10-15, 21:53 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
så rösta nej på mitt och alla andra yrkanden i denna motionen tack.
Dra tillbaks yrkandet om det är fel på det?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 21:57 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 15 år eller äldre."
Tar bort rösträtten för utländska medborgare i kommunalvalet.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 21:57 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y04:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 16 år eller äldre."
Tar bort rösträtten för utländska medborgare i kommunalvalet.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 21:58 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y03:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör omfatta alla svenska myndiga medborgare samt för kommuner även alla utländska myndiga medborgare boende i kommunen i minst fem (5) år."
Tar bort rösträtten för utländska medborgare i kommunalvalet genom att öka tiden från att vara skriven 3 år till att bo 5 år - i praktiken ingen större skillnad men rätt skall vara rätt. Rösta avslag.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 22:00 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Dra tillbaks yrkandet om det är fel på det?
Jag vill göra det - men jag är pga det system som gäller på medlemsmötet stoppad att göra det.
JorgenLs avatar
2012-10-17, 15:30 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare oavsett ålder."
Detta skulle bara innebära att 4-åringar går till valurnan för att rösta som mamma sagt till dem att göra, och att lite äldre barn skulle rösta på det parti som utlovar billigare godis eller mer raster i skolan...
JorgenLs avatar
2012-10-17, 15:33 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y03:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör omfatta alla svenska myndiga medborgare samt för kommuner även alla utländska myndiga medborgare boende i kommunen i minst fem (5) år."
Ogillar för att det av misstag försämrar villkoren för utländska medborgare i kommunalvalen.
JorgenLs avatar
2012-10-17, 15:39 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 15 år eller äldre."
Som 15-åring så har man normalt inte koll på hur samhället fungerar, vad det innebär att försörja sig eller betala skatt och räkningar etc. Man har alltså i normalfallet väldigt dålig koll på hur det fungerar som man ska vara med och bestämma om.

Utöver det så finns det goda skäl rent utvecklingspsykologiskt eftersom förmågan att överblicka framtida konsekvenser av sitt handlande inte anses vara ordentligt utvecklad förrän man är en bit över 20 år.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-17, 15:46 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Som 15-åring så har man normalt inte koll på hur samhället fungerar, vad det innebär att försörja sig eller betala skatt och räkningar etc. Man har alltså i normalfallet väldigt dålig koll på hur det fungerar som man ska vara med och bestämma om.
Har du underlag för det påståendet? Rädda barnens ungdomsförbund har en rapport som säger annorlunda: http://www.rostavid16.nu/sida.aspx?id=196
JorgenLs avatar
2012-10-17, 15:56 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Har du underlag för det påståendet? Rädda barnens ungdomsförbund har en rapport som säger annorlunda: http://www.rostavid16.nu/sida.aspx?id=196
Mest anekdotiska är jag rädd, mina egna tre söner och deras kompisar. Och i det något begränsade underlaget finner jag definitivt stöd för min tes.

Om underlaget har någon bias så ligger den snarare åt det hållet att de var tidigt ganska samhällsintresserade, men att de trots det enligt min bedömning inte hade haft någon på verkligheten välgrundad åsikt i den åldern.
simon556s avatar
2012-10-17, 17:53 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Och vill göra en sak väldigt tydligt rösträtt handlar ej om person har tillräckligt med kunskap för att rösta eller inte. Denna diskution togs redan vid 1700-1800 talet och det var så allmän rösträtt kom till.

Allternativ är att rösträtten är vilkorligt. T.ex. att bara de rikaste, smartaste eller de som föds till makten från bestämma. Om ni stödjer detta då har ni förlorat all min respekt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-10-17, 18:20 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 15 år eller äldre."
Som 15-åring så har man normalt inte koll på hur samhället fungerar, vad det innebär att försörja sig eller betala skatt och räkningar etc. Man har alltså i normalfallet väldigt dålig koll på hur det fungerar som man ska vara med och bestämma om.

Utöver det så finns det goda skäl rent utvecklingspsykologiskt eftersom förmågan att överblicka framtida konsekvenser av sitt handlande inte anses vara ordentligt utvecklad förrän man är en bit över 20 år.
Vill du utöka byxmyndighetsåldern?
JorgenLs avatar
2012-10-17, 20:05 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av simon556 Visa inlägg
Och vill göra en sak väldigt tydligt rösträtt handlar ej om person har tillräckligt med kunskap för att rösta eller inte. Denna diskution togs redan vid 1700-1800 talet och det var så allmän rösträtt kom till.

Allternativ är att rösträtten är vilkorligt. T.ex. att bara de rikaste, smartaste eller de som föds till makten från bestämma. Om ni stödjer detta då har ni förlorat all min respekt.
Absolut inte, det är därför en åldersgräns är rimlig.

Om du håller med om att 1-åringar inte är kompetenta att rösta så är vi överrens om att man bör sätta en åldersgräns någonstans.

Då blir frågan en fråga om att hitta en lämplig ålder när så en tillräckligt stor del av kullen har kompetens att rösta utifrån något slags kriterier för vad vi tycker behövs för att rösta. Jag anser att den gränsen ligger ungefär där den ligger idag.
JorgenLs avatar
2012-10-17, 20:06 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vill du utöka byxmyndighetsåldern?
Nej, varför då? Det är väl knappast en relaterad fråga?
2012-10-18, 20:31 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare är 15 år eller äldre."
Att rösta i offentliga val kräver en nivå av ansvarstagande och livserfarenhet som de flesta 15-åringar inte har.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-20, 01:08 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Jheral Visa inlägg
Att rösta i offentliga val kräver en nivå av ansvarstagande och livserfarenhet som de flesta 15-åringar inte har.
Är det här en random åiskt eller menar du att det finns belägg för det här?

När jag lyssnade på en äldre konservativ Österrikisk Europaparlamentariker förklara varför Österrike, som ju har rösträtt från 16, hade en skyldighet att ta täten i arbetet för att ge ungdomar i hela Europa samma möjligheter till reellt politiskt inflytande så verkade det i alla fall som att han inte ansåg att landet Österrike hade gått omkull på grund av att man sänkt rösträttsåldern.

Faktum är att han verkade tycka att det var en helt ok reform.
RikMattss avatar
2012-10-20, 13:34 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Tycker nog att rösträtt och försörjningsansvar hänger lite ihop.

Att ge 16-åringar eget försörjningsansvar bara för att de skall få rösträtt tycker jag är tveksamt.

Visst är det så att de finns många 16-åringar i Sverige idag som de facto har bekymmer för vad äta, var sova, vad klä på sig, men så länge i princip de jure målsman är ansvarig för försörjningen upp till 18 års ålder tycker jag att rösträttsåldern bör ligga där också.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Jheral
RikMattss avatar
2012-10-20, 13:41 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Är det här en random åiskt eller menar du att det finns belägg för det här?

När jag lyssnade på en äldre konservativ Österrikisk Europaparlamentariker förklara varför Österrike, som ju har rösträtt från 16, hade en skyldighet att ta täten i arbetet för att ge ungdomar i hela Europa samma möjligheter till reellt politiskt inflytande så verkade det i alla fall som att han inte ansåg att landet Österrike hade gått omkull på grund av att man sänkt rösträttsåldern.

Faktum är att han verkade tycka att det var en helt ok reform.
Österrike är mera av en katolsk klankultur, där familjen, inte individen, ses som minsta byggsten och där föräldrar har försörjningsansvar för också vuxna barn (och tvärtom). Speciellt för en konservativ tänkare kan en sänkt rösträttsålder uppfatats som ett stärkande av familjen, där barn som ekonomiskt är beroende av familjen också kan tänkas rösta med dem. Barnrika, traditionella, familjer med konservativa värderingar får då ett större inflytande.

Jag tycker inte om katolsk klankultur, utan vill ha ett samhälle med mer respekt för individen. Och en rösträtt som går hand i hand med försörjningsansvaret.
2012-10-20, 17:23 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Mogen nog blir man nog aldrig och +/- två år tror jag inte gör så stor skillnad i praktiken men det skulle nog främst innebära en maktförskjutning till barnfamiljers fördel då barn tenderar att rösta som sina föräldrar. Det är nog bra att man är ekonomiskt självständig när röstar.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-21, 10:46 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Mogen nog blir man nog aldrig och +/- två år tror jag inte gör så stor skillnad i praktiken men det skulle nog främst innebära en maktförskjutning till barnfamiljers fördel då barn tenderar att rösta som sina föräldrar. Det är nog bra att man är ekonomiskt självständig när röstar.
Det tror jag inte. En 16-åring är betydligt mer individualistisk än en 14-åring, och om någonting skulle nog fler välja att rösta raka motsatsen av sina föräldrar bara för att. Sen är knappast de flesta 18-åringar ekonomiskt självständiga heller.
2012-10-21, 10:59 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Är det här en random åiskt eller menar du att det finns belägg för det här?

När jag lyssnade på en äldre konservativ Österrikisk Europaparlamentariker förklara varför Österrike, som ju har rösträtt från 16, hade en skyldighet att ta täten i arbetet för att ge ungdomar i hela Europa samma möjligheter till reellt politiskt inflytande så verkade det i alla fall som att han inte ansåg att landet Österrike hade gått omkull på grund av att man sänkt rösträttsåldern.

Faktum är att han verkade tycka att det var en helt ok reform.
Det är mer eller mindre min egen åsikt, baserad på de personer i 15-årsåldern som jag kommit i kontakt med på olika sätt (samt hur jag själv var som person när jag var så ung). Det finns självklart avvikande individer, men jag ser inte hur det skulle fungera som en generell regel.

Om en sänkt rösträttsålder följs av starka förändringar inom skolvärlden för att lära ut ansvarstagande och medvetenhet om omvärlden kan det kanske bli aktuellt, men annars tror jag det är en dålig idé.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-22, 01:36 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Jag tycker inte om katolsk klankultur, utan vill ha ett samhälle med mer respekt för individen. Och en rösträtt som går hand i hand med försörjningsansvaret.
För de allra flesta i Sverige infaller försörjningsansvaret någon gång mellan att man är 18-21. Ska ungdomar över 18 men under 21 som fortfarande går i gymnasiet inte ha rösträtt?
2012-10-22, 16:04 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Man får rösta när man 18 idag men eftersom det bara är val vart fjärde år så får man i praktiken rösta försa gången någon gång mellan 18 och 21.
simon556s avatar
2012-10-26, 12:41 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Man får rösta när man 18 idag men eftersom det bara är val vart fjärde år så får man i praktiken rösta försa gången någon gång mellan 18 och 21.
ok fast vad har det med motion att göra?
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-26, 18:47 #44
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare som är 15 år eller äldre."
Yrkandet pratar om att rösträtten ska utvidgas, men istället så inskränks rösträtten genom detta yrkande i och med att det i så fall inte längre är tillåtet för personer boende i landet, som inte är svenska medborgare, att rösta i lokala val där de bor. Det tycker jag är fel.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-26, 18:48 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y04:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare som är 16 år eller äldre."
Yrkandet pratar om att rösträtten ska utökass, men istället så inskränks rösträtten genom detta yrkande i och med att det i så fall inte längre är tillåtet för personer boende i landet, som inte är svenska medborgare, att rösta i lokala val där de bor. Det tycker jag är fel.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-26, 18:50 #46
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y03:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör omfatta alla svenska myndiga medborgare samt för kommuner även alla utländska myndiga medborgare boende i kommunen i minst fem (5) år."
Förlänger den tid en utländsk medborgare måste ha bott på orten för att få lov att rösta i lokala val. Tycker det räcker gott som det är idag. Avslag!
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-26, 18:51 #47
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare oavsett ålder."
Yrkandet pratar om att rösträtten ska utökass, men istället så inskränks rösträtten genom detta yrkande i och med att det i så fall inte längre är tillåtet för personer boende i landet, som inte är svenska medborgare, att rösta i lokala val där de bor. Det tycker jag är fel.

Vidare anser jag inte att en nyfödd ska ha rösträtt. Det leder bara till att föräldrarna får en extra röst. Eller är tanken att den nyfödde själv ska ta sina röstsedlar och gå bakom skärmen för att rösta. Fullständigt orealistiskt. Avslag!
2012-10-26, 18:52 #48
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare som är 15 år eller äldre."
Det står utökas, altså behöver inte detta tolkas som att inskränka någon annans rösträtt.
Angående 15-åringars mognad så tror jag få 18 eller 28 eller för den delen 78-åringar är så mycket bättre på att göra genomtänkta val. Jämför gärna med Robert Gustafssons sketch med den gamla kvinnan som ska rösta.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-26, 18:54 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag gillar yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare som är 15 år eller äldre."
Det står utökas, altså behöver inte detta tolkas som att inskränka någon annans rösträtt.
Angående 15-åringars mognad så tror jag få 18 eller 28 eller för den delen 78-åringar är så mycket bättre på att göra genomtänkta val. Jämför gärna med Robert Gustafssons sketch med den gamla kvinnan som ska rösta.
...men inte icke-svenska 15-17 åringar. Avslag.
Mattias Lennartssons avatar
2012-10-29, 12:56 #50
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B16-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare som är 15 år eller äldre."
Många börjar intressera sig för politik i åldern kring 15-16 år, så varför inte sätta åldern där efter.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-31, 21:49 #51
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y04:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör utökas till att omfatta alla svenska medborgare som är 16 år eller äldre."
Detta berövar ickesvenska medborgare rösträtt till kommun och landsting!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori
Adam Eltérs avatar
2012-11-01, 12:31 #52
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P32-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Sänk rösträttsåldern så att den harmoniseras med straffmyndighet."
15-åringar är definitivt mogna nog att rösta, dessutom kommer det ju knappast innebära att alla mellan 15-17 år plötsligt börjar rösta utan snarare att de som redan är intresserade av politik går och röstar.

Att diskutera om faktumet att de försörjs av sina föräldrar kommer ha någon påverkan på hur de röstar är inget som ens behöver diskuteras, annars kan man ju lika gärna ta ifrån andra gruppers rösträtt för att de riskerar att påverkas! Att man själv påverkas av hur man röstar är ju hela poängen med val.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén, Tommten
2012-11-03, 11:15 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Miljöpartiet tycker redan att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år så det är inte politiskt självmord. Det finns också en kampanjsida som heter Röstavid16.nu. Europarådet har antagit en resolution att rösträtten i hela Europa bör sänkas till 16 år.

I Nicaragua, Ecuador och Brasilien är det 16 år i alla val. I Schweiz är det 16 år för att få rösta i kommunala val eller folkomröstningar. I Österrike ska 16-åringar få rösta i allmänna val och folkomröstningar. I Tyskland får 16-åringar rösta i ett antal delstater. I Norge ska 16-åringar få teströsta i ett antal kommuner 2011. Sex kommuner i Storbritannien har antagit motioner om att sänka rösträttsåldern.

Argentina sänkte just rösträtten till 16 år, se inslag i Aktuellt ifrån i förrgår från 37:50.

Det är en rättighet att påverka sitt liv och sitt samhälle. Trots att flera 17-åringar kan långt mer om vissa frågor än många över 40 så används kunskap som ett argument för nuvarande 18-årsgräns. Det är inte värdigt en demokrati. Jag röstar för sänkt rösträtt och helst 16 års åldersgräns då det redan är kampanj för den åldersgränsen och många länder redan antagit den, så det vore enklare att driva. Bifall!
2012-11-03, 20:42 #54
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y03:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör omfatta alla svenska myndiga medborgare samt för kommuner även alla utländska myndiga medborgare boende i kommunen i minst fem (5) år."
Nej, åldersgränsen för rösträtten bör sänkas. Det finns bra argument för det.
Mattias Lennartssons avatar
2012-11-04, 13:42 #55
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P32-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Sänk rösträttsåldern så att den harmoniseras med straffmyndighet."
En sänkning till 15 år ger de som har intresserat sig för politik i den åldern en möjlighet att också rösta. Alltså är jag positiv till detta.
PiratPendlerProtestants avatar
2012-11-05, 07:32 #56
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y03:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Rösträtten bör omfatta alla svenska myndiga medborgare samt för kommuner även alla utländska myndiga medborgare boende i kommunen i minst fem (5) år."
Det är inte i harmoni med de befintliga reglerna för nordiska medborgare, de kan rösta efter en kortere vistelse i Sverige än 5år.
Derfor ta bort forslaget ! helt !
PiratPendlerProtestants avatar
2012-11-05, 07:40 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Efter som jag vill helt borta förslag - väljer jag att rösta emot förslaget.
Detta alternativ finns inte! Därför tycker jag att valet är ogiltigt.
Anton Nordenfurs avatar
2012-11-05, 10:01 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Förändrad rösträttsålder -
Citat:
Ursprungligen postat av PiratPendlerProtestant Visa inlägg
Efter som jag vill helt borta förslag - väljer jag att rösta emot förslaget.
Detta alternativ finns inte! Därför tycker jag att valet är ogiltigt.
Det som sker nu är en omröstning mellan två yrkandet, där medlemsmötet väljer vilket vi föredrar. I nästa voteringspass kommer mötet sedan att besluta om vi väljer detta, eller om vi avslår det. Det är då du kan rösta avslag.
2012-11-08, 14:29 #59
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P32-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Sänk rösträttsåldern så att den harmoniseras med straffmyndighet."
Tycker det är rimligt kan man straffas för något skall man även kunna påverka.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com