Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården

När en person dömts och hamnat i fängelse är maktbalansen väldigt ojämn mellan den intagne och de som satts att bevaka och arbeta för en rehabilitering.

Det ligger i sakens natur att det är så - den dömde (när han eller hon faktiskt är skyldig) har förverkat ett förtroende hos andra människor och får finna sig i inskränkningar av den personliga friheten.

Men när maktbalansen är så ojämn krävs tydliga regler för vilka inskränkningar som är godtagbara. Och eftersom makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut, krävs en yttre tillsyn av hur den makten används.

Intagna har möjlighet att anmäla till JO när de upplever att det begåtts ett övergrepp. Men det har visat sig att medan några är verbala och framåt och JO-anmäler ibland för struntsaker, är andra mindre kapabla att anmäla. De kan ha svårt med språket, ha gett upp, inte bry sig, ta likhetstecknet mellan makt och rätt för givet. JO som tillsyn över Kriminalvården är en mycket trubbig och godtycklig institution.

Anställda inom Kriminalvården som ser saker och förhållanden som är mindre bra har också svårt att reagera över dem. De styrs av tystnadsplikt om enskilda förhållanden och för inte röja omständigheter som kan påverka säkerheten på anstalterna. De kan också riskera jobbet. Konsekvensen blir ofta den att mera ansvarsfulla och dem som har möjlighet att få andra jobb slutar, och kvar blir dem som bryr sig mindre eller är rädda för att förlora jobbet.

Anstalterna har blivit större, vilket ökat avståndet mellan "plitar" på golvet och de administrativa cheferna som därmed kunnat fatta mera distanserade beslut utan riktigt övervägande av de faktiska konsekvenserna av dem.

De senaste åren har också en ensidig fokusering på rymningssäkring och säkerhet fått klimatet att hårdna och riskerna för övergrepp i enskilda fall att öka.

Bland annat av dessa skäl föreslog en statlig utredning att en Tillsynsmyndighet för Kriminalvården skulle inrättas. Också en socialdemokratisk motion 2011 innehöll (bland mycket annat) ett sådant förslag.

Genom en oberoende tillsynsmyndighet skulle whizzle-blowers utan att befara repressalier kunna anmäla sådant de upplever som missförhållanden på anstalter och häkten.

En sådan bör därför införas.

För fler detaljer, se min blogg.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:RikMatts

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: RikMatts Yrkande B19-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet anser att det bör vara Piratpartiets politik att en särskild Tillsynsmyndighet för Kriminalvården införs.

Se resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


RikMattss avatar
2012-10-02, 08:20 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården -
Missade ordet "ensamarbete" i brödtexten. Men ensamarbete och riskbedömningar som inte når ner till nivån som direkt berörs av dem är just ett sådant missförhållande som skall kunna anmälas till Tillsynsmyndigheten.

Nyckelord: Karen Gebreab. Häkte. Flemingsberg.
2012-10-05, 15:11 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y01:
att Mötet anser att det bör vara Piratpartiets politik att en särskild Tillsynsmyndighet för Kriminalvården införs.
Inte en myndighet till.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-05, 18:09 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Missade ordet "ensamarbete" i brödtexten. Men ensamarbete och riskbedömningar som inte når ner till nivån som direkt berörs av dem är just ett sådant missförhållande som skall kunna anmälas till Tillsynsmyndigheten.

Nyckelord: Karen Gebreab. Häkte. Flemingsberg.
Gällande ensamarbete så är arbetsmarknadsverket idag tillsynsmyndighet.

Är rädd för att tillsynsmyndigheten för kriminalvärder kommer vara mera medgivande en myndighet som är specialiserar sig på arbetsmiljöer generellt. Ofta blir det en stark beroende mellan en myndighet och dess tillsynsmyndighet om det råder ett 1-1 förhållande mellan dem. De hamnar i symbios.
2012-10-06, 07:49 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården -
Jag är lite tveksam till att skapa ännu en statlig myndighet utan någon som helst visande hur den ska finansieras och var pengarna ska tas ifrån.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-09, 18:25 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B19-Y01:
att Mötet anser att det bör vara Piratpartiets politik att en särskild Tillsynsmyndighet för Kriminalvården införs.
Mycket tyder på att det finns stora problem i kriminalvården ang grundläggande respekt för intagna. Alltid lämpligt med utomstående tillsyn.
JPAndersons avatar
2012-10-10, 09:15 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Mycket tyder på att det finns stora problem i kriminalvården ang grundläggande respekt för intagna. Alltid lämpligt med utomstående tillsyn.
Inte enbart intagna... Även personalens säkerhet tummas på, rutiner följs inte eller t.o.m. bortses från av ledning på häkten och anstalter etc.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-10, 09:31 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Inte enbart intagna... Även personalens säkerhet tummas på, rutiner följs inte eller t.o.m. bortses från av ledning på häkten och anstalter etc.
Arbetsmiljöverket är ansvarigt för detta.
RikMattss avatar
2012-10-10, 09:53 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Arbetsmiljöverket är ansvarigt för detta.
Arbetsmiljöverket ser närsynt bara det konkreta problemet. De kan alltså exempelvis förbjuda ensamarbete i särskilda situationer men tar inget, absolut inget, ansvar för att annan verksamhet då blir lidande, eller att ensamarbete istället då uppstår i andra situationer.

Strukturer bryr sig AMV inte om. Inom parentes enligt min uppfattning har AMV orsakat mer skada än det gjort nytta. Förbjuda är lätt, och därför måste effekter av förbud återkopplas till dem som har makt att förbjuda.
JPAndersons avatar
2012-10-10, 09:55 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården -
Det vet jag men de sköter inte arbetet särskilt väl eller kraftfullt vilket har bevisats gång på gång. En ev. tillsynsmyndighet skulle kunna stärka personalens tillvaro och säkerhet men även deras möjlighet att rapportera missförhållanden såsom påpekas i brödtexten.

Relaterade länkar...
Uppdrag granskning: Häktesledningen varnad långt innan Karen slogs ihjäl http://www.svt.se/ug/20111207060011/...en_slogs_ihjal
Ensam i arresten http://www.svt.se/ug/hela_program/ar...autostart=true
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-14, 15:44 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y01:
att mötet anser att det bör vara Piratpartiets politik att en särskild Tillsynsmyndighet för Kriminalvården införs.
Var är den politiska visionen? Att skapa fler myndigheter?
RikMattss avatar
2012-10-14, 18:18 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B19-Y01:
att mötet anser att det bör vara Piratpartiets politik att en särskild Tillsynsmyndighet för Kriminalvården införs.
Var är den politiska visionen? Att skapa fler myndigheter?
Decentraliserat gott omdöme långt ner i verksamheten är bäst, men om det centralt fokuseras på inskränkta, enögda mål (rymningssäkring har blivit allt) minskar utrymmet för gott omdöme i konkreta situationer. Vilket då kräver mera av yttre insyn.

Politiska visionen? Personligen är min vision att motverka "fokusering", "kraftsamlingar", "nollvisioner", "rundande-av-hörn" - alla former av absoluttänkande till förmån för ett bejakande av att tillvaron är komplex och kräver många bollar i luften samtidigt. Att satsa allt på en boll och riskera att tappa de andra är en reell fara idag.
RikMattss avatar
2012-10-16, 12:30 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården -
Professorn i Rättsvetenskap Bo Wennström föreslår på Newsmill något motsvarande för polisen.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com