Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken

I ett inlägg från i somras på Breddningsbloggen talade jag om Piratpartiet som humanitetens främsta företrädare. Sådan ideologisk diskussion är givetvis viktig. Men det räcker inte med att säga att vi är för demokrati och medborgerliga och mänskliga rättigheter. Vi måste konkretisera det. Ett av de viktigaste områdena här - ett där mänskliga rättigheter bokstavligt talat handlar om liv och död - är migrationspolitiken. Det är på detta område fascisterna (som jag beskrev i mitt tidigare inlägg) främst byggt sin människorättsvidriga politik; därför är det även här vi måste erbjuda det allra bästa människorättsvänliga alternativet.

Utifrån vår pirata, humanistiska och människorättsliga ideologi är det självklart att vår invandringspolitik ska ta sin grund i synsättet att alla människor är individer - fördomar fördummar, och är inte heller förenliga med vår rationella, vetenskapliga grundsyn. De mänskliga rättigheterna innebär att alla människor som vill komma in i landet på grund av naturkatastrofer, konflikter, extremt dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter i ursprungslandet ska få göra det. Det handlar inte om fri invandring, välfärdspolitik eller något annat - det handlar om det moraliskt vedervärdiga i att utvisa människor till kaos, våld, och död.

Invandringsfrågan har likheter med fildelningsfrågan. Givetvis finns många skillnader, men även ett flertal aspekter som liknar varandra. Vi har en situation där ett samhällsfenomen (fildelning, invandring) uppkommer, som egentligen inte är ett problem ur vetenskapligt och moraliskt perspektiv. Trots det utmålar många traditionella tänkare fenomenet just som ett problem och ett hot mot kulturen - när fenomenet i själva verket kan gynna kulturen. De etablerade politikerna i stort kräver skärpta lagar och regler och mer begränsningar av friheten, grundat på en felaktig bild av samhällsfenomenets påstått negativa konsekvenser. De allra flesta drabbas inte direkt och personligen av den mer hårdföra politiken, men för den nya stränga politikens offer kan konsekvenserna bli enorma.

Här upphör dock likheterna, eftersom konsekvenserna för offren ser så olika ut:
  • För den fildelare som drabbas av den nya, mer negativa synen på fildelning blir straffet i värsta fall gigantiska bötesbelopp, d.v.s. i praktiken det jobbiga men klart uthärdliga existensminimum för några år, och kanske inlåsning i ett rätt humant fängelse.
  • För den invandrare som drabbas av den nya, mer negativa synen på invandring blir straffet en utvisning som ofta innebär begränsade mänskliga rättigheter, en kringskuren frihet, och i värsta fall tortyr och döden.
Mot bakgrund av detta vill jag påstå att invandringsfrågan, i högre grad än fildelningsfrågan, är viktig att driva ur ett piratpolitiskt perspektiv.

Sverige måste omedelbart upphöra med utvisningar till diktaturer och katastrofdrabbade områden. Det är dags för Piratpartiet att stå upp för de mänskliga rättigheterna även när det gäller migration!

(Denna motion är inskickad av Leo Rudberg, som bloggar under namnet Calandrella.)

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag årsmötet besluta följande:


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Calandrella

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Calandrella Yrkande B23-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    5 personer ogillar

att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
infallsvinkel Inte uppkopplad
 
infallsvinkels avatar
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #282009
Standard Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken - 2012-10-30, 06:12

Yrkandet leder till en abstraktion kring begreppet "mänskliga rättigheter" som jag tycker är olycklig.

Det vore bättre om vi hade en bredare diskussion i partiet kring flykting- och migrationspolitik än att ta detta som ett isolerat ställningstagande.


Torbjörn Wester
Medlem i partiledningen
Ordförande i Piratpartiet Norrköping


Blogg: http://infallsvinkel.se
E-post: torbjorn.wester [a] piratpartiet.se, Facebook, Google+, Twitter
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infallsvinkel  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Megitts avatar
2012-10-04, 22:40 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt."
Antingen får en person asyl/uppehållstillstånd eller inte.
Det är nog snarare asylreglerna man skall titta på. Annars riskerar man att människor som söker asyl inte får det, men heller inte kan utvisas vilket gör att de hamnar i ett limbo de inte kan ta sig ur.
Robobengts avatar
2012-10-05, 11:43 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Vad är "mycket dåliga levnadsförhållanden"? Är inte det lite vagt?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-10-05, 15:22 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt."
Sådana faktorer tas hänsyn till redan idag.
2012-10-07, 09:10 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
De argument som yrkandet tar upp finns redan inom den befintliga migrationspolitiken. Denna motion tillför inget som inte redan finns hos migrationsverket idag.

Yrkar avslag B23-Y01
magols avatar
2012-10-08, 12:43 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B23-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt."
Att invandrarpolitiken ska vara human är självklart. Men det måste även kopplas till ett förslag hur de nykomna svenskarna ska hanteras när de är väl här. Som det är nu göms de undan i förorterna vilket ofrånkomligt leder till problem (fattigdom och utanförskap har historiskt alltid lett till problem, oavsett vad det är för grupper). Tyvärr har SD m.f. gjort att inga andra seriösa partier kan vidröra denna frågan, vilket har lett att SD kunnat fånga upp många som ser alla dessa problem. Väljare som egentligen inte tror på SD:s världsbild, men som vill att något ska göras. Där har PP ett gyllene tillfälle att presentera ett humant alternativ, för att locka dessa väljare.
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 07:22 #8
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B23-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt."
Det ter sig för mig ganska självklart att Sverige inte ska skicka tillbaka människor till länder och områden där de löper en överhängande risk att lida skada och dö.

Det är faktiskt inte alls okej att skicka tillbaka människor till länder där regimen övar prickskytte på folk (senast i Syrien) eller skicka hbtq-folk till länder där sådant straffas med döden (vilket vi gör tämligen löpande för "de kan ju hålla tyst om vilka de är").

Jag tycker dessutom, vilket naturligtvis är viktigt, att denna motion är helt i linje med det principprogram vi har. I det står det bland annat:

"Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion,
politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin."

Denna grundsats är något som måste genomsyra allt vi gör. Det är tämligen omöjligt att "sträva efter att ge alla människor samma möjligheter" om vi samtidigt förpassar människor till omedelbar fara och eventuell död.

Jag yrkar därför bifall.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Calandrella, troed
2012-10-14, 11:57 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B23-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt."
Antingen får en person asyl/uppehållstillstånd eller inte.
Det är nog snarare asylreglerna man skall titta på. Annars riskerar man att människor som söker asyl inte får det, men heller inte kan utvisas vilket gör att de hamnar i ett limbo de inte kan ta sig ur.
Ja, givetvis måste asylreglerna ändras för att motionens mål ska uppnås! Detta ansåg jag vara en så självklar implikation av motionen att jag inte skrev ut det direkt. Men inte endast en regeländring bör ske: kanske framför allt bör Migrationsverket bli bättre på att följa de regler som redan finns.
2012-10-14, 11:58 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av Robobengt Visa inlägg
Vad är "mycket dåliga levnadsförhållanden"? Är inte det lite vagt?
Jo, det är lite vagt. Exakt var gränserna ska dras är svårt att säga, men sådan detaljnivå hör inte hemma i en motion - det får vi ta fram med duktiga utredare i riksdagen när vi ska utforma lagstiftningen. Men människor som flytt från områden där de inte har tillgång till rent vatten, medicin och/eller mat bör definitivt tas emot, enligt motionen.
2012-10-14, 12:00 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av ironman_one Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B23-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt."
Sådana faktorer tas hänsyn till redan idag.
Inte i tillräckligt hög utsträckning. Flera veckor utvisade Migrationsverket människor till Syrien. HBT-människor har skickats tillbaka till HBT-fientliga länder. Det finns heller ingen allmän skrivning om "brist på respekt för mänskliga rättigheter" idag.
Robobengts avatar
2012-10-16, 07:31 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Jo, det är lite vagt. Exakt var gränserna ska dras är svårt att säga, men sådan detaljnivå hör inte hemma i en motion - det får vi ta fram med duktiga utredare i riksdagen när vi ska utforma lagstiftningen. Men människor som flytt från områden där de inte har tillgång till rent vatten, medicin och/eller mat bör definitivt tas emot, enligt motionen.
Tack för förtydligandet!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-16, 07:57 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Jag är djupt kluven inför denna motion.

Å ena sidan är det naturligtvis så som Anna och Calandrella skriver att grundläggande humanitära principer bjuder oss att ta emot och hjälpa alla människor som är i nöd.

Å andra sidan innebär ställningstagandet ett dramatiskt utvidgande av den grupp människor vi förbinder oss att ta emot: Från de människor som politisk/religiös övertygelse, etnicitet, sexuell läggning etc riskerar att aktivt förföljas (misshandlas, fängslas, torteras, mördas) till alla de människor som idag är på flykt undan torka, svält, och naturkatastrofer - och för den delen också många av dem som trots sådana olyckor valt att stanna hemma. Dessutom: Gör vi detta bara i Sverige skulle vi bli det enda rika land i världen som införde en sådan garanti. Medan vi delar arbetet med att ge skydd åt förföljda med ett stort antal andra rika länder skulle vi ensamma ta på oss ett ansvar för att ta emot och försörja fattiga och svältande från hela världen. Jag kan helt enkelt inte se hur det skulle vara möjligt för ett enda relativt litet land att ensamt göra denna förändring.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, Luftmjuk
2012-10-16, 11:46 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B23-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt."
Antingen får en person asyl/uppehållstillstånd eller inte.
Det är nog snarare asylreglerna man skall titta på. Annars riskerar man att människor som söker asyl inte får det, men heller inte kan utvisas vilket gör att de hamnar i ett limbo de inte kan ta sig ur.
Som jag förstår yrkandet så hindrar det att utvisning sker till dom stater där otrevligheterna finns. Om dom inte får vara kvar här så kan dom kanske försöka bege sig till något annat land? Hellre det än att vi puttar dom in i död och tortyr mm.
Luftmjuks avatar
2012-10-17, 10:53 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag är djupt kluven inför denna motion.

Å ena sidan är det naturligtvis så som Anna och Calandrella skriver att grundläggande humanitära principer bjuder oss att ta emot och hjälpa alla människor som är i nöd.

Å andra sidan innebär ställningstagandet ett dramatiskt utvidgande av den grupp människor vi förbinder oss att ta emot: Från de människor som politisk/religiös övertygelse, etnicitet, sexuell läggning etc riskerar att aktivt förföljas (misshandlas, fängslas, torteras, mördas) till alla de människor som idag är på flykt undan torka, svält, och naturkatastrofer - och för den delen också många av dem som trots sådana olyckor valt att stanna hemma. Dessutom: Gör vi detta bara i Sverige skulle vi bli det enda rika land i världen som införde en sådan garanti. Medan vi delar arbetet med att ge skydd åt förföljda med ett stort antal andra rika länder skulle vi ensamma ta på oss ett ansvar för att ta emot och försörja fattiga och svältande från hela världen. Jag kan helt enkelt inte se hur det skulle vara möjligt för ett enda relativt litet land att ensamt göra denna förändring.
Jag har precis samma kluvenhet inför detta förslag. Hur ska det gå till? Vi klarar ju inte ens i dagsläget att ta hand om alla människor som kommer hit.
Jag är naturligtvis för att alla ska ha samma mänskliga rättigheter men vi får inte heller skapa en situation där vi har en massinvandring av människor som hamnar i svåra sociala och ekonomiska situationer, tvingas begå brott för att överleva och så vidare.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-17, 12:20 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av Luftmjuk Visa inlägg
Jag har precis samma kluvenhet inför detta förslag. Hur ska det gå till? Vi klarar ju inte ens i dagsläget att ta hand om alla människor som kommer hit.
Jag är naturligtvis för att alla ska ha samma mänskliga rättigheter men vi får inte heller skapa en situation där vi har en massinvandring av människor som hamnar i svåra sociala och ekonomiska situationer, tvingas begå brott för att överleva och så vidare.
Det är verkligen önskvärt att den rika världen gemensamt tar det ansvar som motionen önskar, och att Sverige hårdare driver en sådan linje internationellt. Men jag tvivlar på att det vare sig är möjligt eller lämpligt att Sverige ensamt tar på sig det ansvaret. Så hur kommer motionens yrkande att tolkas? Som ett krav på att Sverige börjar verka internationellt för att få alla rika länder att tillsammans ta ansvaret. Eller ett krav att Sverige gör det även om ensamma?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Luftmjuk, Tommten
Luftmjuks avatar
2012-10-17, 12:45 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Jag skulle också vilja se ett förtydligande i hur motionen kommer att tolkas.
Som jag ser det finns det idag stora problem i vår invandringspolitik. Både som Anna Troberg påpekar i det att vi utvisar människor till länder där de förföljs och i det att vi i vår moralpanik tar emot så många att vi inte vet hur vi ska hantera dem efter att de kommit hit.

Att bara säga "välkommen in" utan vidare eftertanke ser jag absolut inte som önskvärt.

Som Henrik Brändén säger så skulle jag hellre se att vi verkar för att få rikare länder att ta likvärdigt ansvar.
2012-10-17, 17:37 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Det är verkligen önskvärt att den rika världen gemensamt tar det ansvar som motionen önskar, och att Sverige hårdare driver en sådan linje internationellt. Men jag tvivlar på att det vare sig är möjligt eller lämpligt att Sverige ensamt tar på sig det ansvaret. Så hur kommer motionens yrkande att tolkas? Som ett krav på att Sverige börjar verka internationellt för att få alla rika länder att tillsammans ta ansvaret. Eller ett krav att Sverige gör det även om ensamma?
Att driva att vi inom EU ska dela lika på ansvaret vore en rimlig linje. Idag har vi något som heter kvotflyktingar.
Citat:
Den svenska flyktingkvoten är avsedd för flyktingar och andra personer i behov av skydd. FN:s flyktingorgan (UNHCR) presenterar ärenden där de bedömer att alla andra möjligheter, som återvändande till hemlandet eller bosättning i flyktlandet, är uttömda.

Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land som han/hon är medborgare i därför att han/hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin
– ras,
– nationalitet,
– tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av
– sin religiösa eller politiska uppfattning,
– sitt kön eller sin sexuella läggning
och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Även andra skyddsbehövande kan tas ut på kvoten.

Hur många kvotflyktingar kommer till Sverige?
Inriktningen på uttagningarna liksom antalet kvotplatser bestäms av Sveriges regering. År 2011 tog Sverige emot 1 900 kvotflyktingar. Även för 2012 är flyktingkvoten 1 900 personer. Från vilka flyktinggrupper, nationaliteter och i vilka länder kvotflyktingarna ska tas ut bestäms i samarbete med UNHCR.
Betyder motionen att kvoten ska tas bort helt? Att alla ska tas emot?
2012-10-18, 23:28 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Det är oftast de mest välstälda och drivkraftigaste människorna som bestämmer sig för att fly sitt ursprungsland vid svåra levnadsförhållanden. En brain-drain med andra ord, jag tror dessa människor skulle vara gladare om de kunde stanna kvar med sina familjer och vänner där de växt upp.

De ekonomiska resurserna är begränsade och jag tror det vore en bättre investering för mänskligheten i stort att försöka att tillrättalägga de systemfel som förorskar de svåra levnadsförhållandena som driver människor på flykt istället för att ta hand om den handfull av människor som har haft resurser att fly från de förhållandena.
Luftmjuks avatar
2012-10-19, 10:37 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Jag kan även tycka att innan vi börjar utöka intaget av flyktingar så bör vi ha ett fungerande Migrationsverk. De har ju redan idag regler (som redan påtalats) om att inte utvisa människor som riskerar att bli förföljda, t.ex på grund av sin sexuella läggning. Att de ändå gjort det tyder ju på ett systemfel och inte på dåliga existerande regler.
Nicholas Miless avatar
2012-10-20, 16:02 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
En underhållande arom av svenskhet omger den här tråden. "Vadå, ska vi släppa in ALLA som vill komma hit? Det går ju inte." I detta resonemang finns det implicita antagandet att var och varannan människa skulle komma hit om de bara fick. Sverige som är ett så överlägset och fint land, det är väl klart att alla vill komma hit? Mja.

Enligt en studie av Gallup publicerad förra året är det bara omkring 6 miljoner som skulle flytta hit om de fick. Detta är från hela världen, inte bara katastrofdrabbade länder. Den globala trenden går dessutom mot lägre migrationsvilja.

Det skulle med andra ord bli svårt att hantera alla människor som vill komma hit om de dök upp över en natt, men knappast vara mycket av ett problem i det betydligt mer realistiska scenariot där folk kommer hit över ett antal år (och då talar vi bara flyktingar).
Henrik Brändéns avatar
2012-10-20, 17:20 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
En underhållande arom av svenskhet omger den här tråden. "Vadå, ska vi släppa in ALLA som vill komma hit? Det går ju inte." I detta resonemang finns det implicita antagandet att var och varannan människa skulle komma hit om de bara fick. Sverige som är ett så överlägset och fint land, det är väl klart att alla vill komma hit? Mja.

Enligt en studie av Gallup publicerad förra året är det bara omkring 6 miljoner som skulle flytta hit om de fick. Detta är från hela världen, inte bara katastrofdrabbade länder. Den globala trenden går dessutom mot lägre migrationsvilja.

Det skulle med andra ord bli svårt att hantera alla människor som vill komma hit om de dök upp över en natt, men knappast vara mycket av ett problem i det betydligt mer realistiska scenariot där folk kommer hit över ett antal år (och då talar vi bara flyktingar).
Visst, sex miljoner har Sverige som fösta val. Det sammanlagda antalet som vill flytta till ett rikare land är dock 630 miljoner, men av dessa sätter merparten USA, Storbritannien eller Canada högst upp på önskelistan. Vilket leder mig till slutsatsen att de synpunkter jag kommit med är ganska rimliga: Om vi får hela den rika västvärlden att ställa upp på att öppna gränserna även för ekonomiska flyktingar kommer det att vara lugnt.

Men om inga andra rika länder än Sverige lovar att de som flyr undan fattigdom och naturkatastrofer ska få stanna: Låt Gallup fråga de miljontals ekonomiska flyktingar från Centralasien, som idag samlas i halvförslummade nedgångna hus i utkanterna av Kiev, Minsk och Moskva ifall de skulle tacka ja om de erbjöds ett uppehållstillstånd i Sverige. Fråga de hundratusentals människor som fastnat i västra Turkiet och försöker ta sig över gränsen till Grekland (=EU) vad de föredrar - rätt att komma till och stanna i Sverige nu, eller en oviss väntan på en möjlighet att bli papperslös i Frankrike. Fråga alla dem som sitter i läger i norra Afrika och bara väntar på möjligheten att ge sig över Medelhavet i en liten ranglig båt om de föredrar att stanna eler komma till Sverige.

Vi håller på att bygga ett djupt ovärdigt "Fästning Europa". Just därför är det naivt att tro att det skulle vara praktiskt möjligt för Sverige att ensamt föra en så radikalt annorlunda politik. Vi måste få med oss alla (eller i vart fall många) av de rika länderna.
infallsvinkels avatar
2012-10-30, 06:12 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B23-Y01:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: "Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt."
Yrkandet leder till en abstraktion kring begreppet "mänskliga rättigheter" som jag tycker är olycklig.

Det vore bättre om vi hade en bredare diskussion i partiet kring flykting- och migrationspolitik än att ta detta som ett isolerat ställningstagande.
2012-10-30, 18:30 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Ja, givetvis måste asylreglerna ändras för att motionens mål ska uppnås! Detta ansåg jag vara en så självklar implikation av motionen att jag inte skrev ut det direkt. Men inte endast en regeländring bör ske: kanske framför allt bör Migrationsverket bli bättre på att följa de regler som redan finns.
Jag ser inte att motionen tillför något, det är bara en upprepning av de asylregler som finns i dag.
Meningen "mycket dåliga levnadsförhållanden" som asylskäl torde i praktiken vara detsamma som fri invandring för dåliga levnadsförhållanden är det hundratals miljoner som lever under.
Problemet idag som jag ser det är inte reglerna utan tillämpningen av det regler som finns och att migrationsverket inte har resurser och tid för att hantera asylärenden på ett rättssäkert sätt.
2012-10-31, 09:52 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Det är oftast de mest välstälda och drivkraftigaste människorna som bestämmer sig för att fly sitt ursprungsland vid svåra levnadsförhållanden. En brain-drain med andra ord, jag tror dessa människor skulle vara gladare om de kunde stanna kvar med sina familjer och vänner där de växt upp.

De ekonomiska resurserna är begränsade och jag tror det vore en bättre investering för mänskligheten i stort att försöka att tillrättalägga de systemfel som förorskar de svåra levnadsförhållandena som driver människor på flykt istället för att ta hand om den handfull av människor som har haft resurser att fly från de förhållandena.
Det här är något som jag tycker alltid saknas i dessa debatter. Inte någonstans ser jag att Sverige ska verka för att förbättre andra områden i världen när det gäller mänskliga rättigheter. Antar man att de miljoner som blir kvar i dessa områden trivs och mår bra? Att det bara är den bråkdel människor som tar sig ut som hade problem?

Det här är en så mycket större fråga än bara Sveriges migrationspolitik men förringas ofta till hur många invandrare per år som Sverige "klarar av". Att vi klumpar ihop dem till extremt segregerade områden är självklart också något som måste lösas för dagsläget är ohållbart i mina ögon.

Krigsherrar, diktatorer och anarki. Vem löser dessa problem?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com