Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram

Efter ett gediget arbete med olika förslag till breddning har jag sett ett behov av att strukturera upp det fortsatta arbetet, samt att avlasta de hårt arbetande i styrelse och ledning.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:duke_h3

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Av: duke_h3 Yrkande C03-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    11 personer ogillar

att ge ledningen i uppdrag att skyndsamt samordna bildandet av sakpolitiska bazarer enligt följande:

-antalet bazarer och dess arbetsområden skall följa de utskott som finns i Sveriges riksdag resp EU parlamentet

Arbetsmetod:
- arbetar främst enligt samförståndsmodellen (konsensus-modellen)
- i det fall att konsensus inte kan nås, presenteras samtliga avvikande uppfattningar
- samordnads av en koordinator, med ansvar för att sköta det praktiska.

Koordinator:
- samordnar bazarens arbete
- central informationspunkt, närmast att jämföra med bibliotekarie
- väljs av bazarens medlemmar och ska inneha ett kontinuerligt förtroende hos bazarens medlemmar. Trepiratsregeln kan användas för att när som helst trigga val av ny koordiantor. Detta val skall då hållas inom 14 dagar och arrangeras av basaren i piratpartiets forum.

Ansvarsområde:
- att inför medlemsmötet bereda förslag på förändringar av sakpolitiska uttalanden inom basarens område.
- ta hjälp av programrevisionsgruppen för språkliga formuleringar.
- inför vårmötet 2013 presentera ett förslag på reviderat partiprogram inom sitt verksamhetsområde.
- inför höstmöte 2013 presentera ett förslag på slutgiltigt partiprogram inom sitt verksamhetsområde.
- sprida kunskap om partiets ställningstaganden i olika frågor
- rekommendera talespersoner till ledningen för att marknadsföra PP inom sitt verksamhetsområde.
- understödja ledning och styrelse med vid tolkningsproblematik inom sitt verksamhetsområde.

ATT ger revisorerna i uppdrag att kontinuerligt granska Bazarenas arbete.


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2012-10-02, 18:25 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
För det första tycker jag det är bra att den främste kritikern mot den arbetsform som slogs fast av höstmötet 2011 för programutveckling och breddning äntligen kommit med ett konkret förslag om hur man ska göra istället, så att man kan diskutera mot något annat än svepande anklagelser om bristande transparens och centralstyrning.

För det andra tror jag det är mycket viktigt att breddningsarbetet inte tappar fart, så att vi har mejslat ut huvuddelen av vår politik i god tid före supervalåret 2014. Vilket innebär att få den klar under vår- och höstmötena 2013. Det glädjer mig att det är tidtabellen även i detta förslag.

För det tredje har jag dock mycket svårt att tro att den tidtabellen har någon större chans att hålla med den arbetsform som föreslås här: Allt arbete ska ske i spontant hopkomna kluster. Vilket innebär att ingen någonstans i systemet har ansvar för att det verkligen blir gjort!

I synnerhet har jag svårt att se realismen i det hela när det föreslås att det ska bildas ett utskott för vart och ett av de utskott som idag finns i EU-parlamentet och Sveriges riksdag, vilket lite beroende på hur man läser formuleringen innebär att det ska finnas 16, 20 eller 36 utskott, som alla ska ha varsin koordinator, som ska ta ett stort ansvar för att dokumentera inte bara vad man kommer fram till utan dessutom varje avvikande åsikt.

Dessutom innehåller förslaget inte den minsta tanke om hur man ska hantera det faktum att de olika politikområdena går in i varandra, att tänkbara ställningstaganden kan ligga på gränsen mellan olika utskotts områden, och att ett ställningstagande i ett område kan vara oförenligt med ett annat ställningstagande i ett annat område. Sådant måste man ha en mekanism för att identifiera och hantera, emn jag ser ingen antydan till någon sådan!

Därför förefaller det mig betydligt lämpligare att hålla fast vid den modell för breddningsarbetet som fastställdes av höstmötet 2011, och lett fram till den mängd sakpolitiska förslag som ligger på detta medlemsmötes bord:
 • En bred debatt på piratbloggar, breddningsblogg, sociala media och alla andra ställen där pirater träffas och pratar.
 • En liten grupp som för styrelsens räkning dammsuger debatten, listar och formulerar/omformulerar förslag och tankar, och släpper dessa listor så att alla kan se dem samtidigt som de lämnas till styrelsen.
 • Styrelsen skriver propositioner kring de sakpolitiska frågor de tycker är viktiga, och medlemmar skriver motioner om frågor de tycker är viktiga, och som styrelsen missat.
 • Medlemsmöte röstar om de olika förslagen till ställningstaganden.
 • Sedan samlar styrelsen ihop dessa, och skriver programtexter för olika politikområden, som bygger på dessa ställningstaganden.
På det sättet kombinerar vi svärmens kreativitet när det gäller att komma på nya idéer och tankar, medlemsmötesdemokratin när det gäller att besluta vilka av alla tänkbara saker vi ska tycka, och den lilla professionella skrivande gruppens förmåga att åstadkomma programtexter som är begripliga och läsbara även för dem som inte är riktigt lika intresserade av våra frågor som vi själva.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel, JorgenL, JPAnderson, Nicholas Miles, samface, willenfort
2012-10-03, 11:48 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Om en trepiratregel när som helst kan trigga val av ny koordinator kan man hamna i en stalemate där tre pirater triggar ett val till en ny koordinator, och direkt när han/hon blivit vald så triggar tre andra pirater som stödde den förra koordinatorn igång ett val att den förra koordinatorn ska bli återvald istället. Det låter som en dålig lösning där val slukar en onödigt stor del av deltagarnas tid.

Jag gillar tanken på att ordna särskilda platser där frivilliga pirater samlas för att på ett strukturerat sätt kunna följa arbetet, granska motioner och annat som kommer i riksdag, regering och kanske även EU parlamentet, exempelvis genom att strukturera diskussionsplatser efter utskott.

Talespersoner som sätter sig in i PPs antagna ställningstaganden för särskilda intresseområden låter som en bra idé!

Men jag ogillar förslaget på ansvarsområde och "Bazarerna"s syfte, att det ska tvångsproduceras fram olika förslag på förändringar av PPs partiprogram enligt en tidsplan. Jag tror inte att ett sådant krav på att skapa revideringar är något positivt.

Sammantagningsvis ogillar jag förslaget mer än jag gillar det, även fast det har intressanta inslag. För övrigt heter det väl Basar eller Bazaar, inte Bazar?
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-04, 01:56 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Om en trepiratregel när som helst kan trigga val av ny koordinator kan man hamna i en stalemate där tre pirater triggar ett val till en ny koordinator, och direkt när han/hon blivit vald så triggar tre andra pirater som stödde den förra koordinatorn igång ett val att den förra koordinatorn ska bli återvald istället. Det låter som en dålig lösning där val slukar en onödigt stor del av deltagarnas tid.
Ganska likartade saker kan tekniskt sett ske på andra nivåer i partiet. Tre partimedlemmar kan gå ihop och kräva att partistyrelsen tar upp en röst om partiledarens avgång. Styrelsens måste då ta upp detta, och röstar exempelvis nej. Så fort som detta gjort kräver gruppen samma sak igen, varefter historien repeterar sig.

Den som vill tr0llza i partiet kan redan göra det.
2012-10-12, 14:47 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
För det första tycker jag det är bra att den främste kritikern mot den arbetsform som slogs fast av höstmötet 2011 för programutveckling och breddning äntligen kommit med ett konkret förslag om hur man ska göra istället, så att man kan diskutera mot något annat än svepande anklagelser om bristande transparens och centralstyrning.

För det andra tror jag det är mycket viktigt att breddningsarbetet inte tappar fart, så att vi har mejslat ut huvuddelen av vår politik i god tid före supervalåret 2014. Vilket innebär att få den klar under vår- och höstmötena 2013. Det glädjer mig att det är tidtabellen även i detta förslag.

För det tredje har jag dock mycket svårt att tro att den tidtabellen har någon större chans att hålla med den arbetsform som föreslås här: Allt arbete ska ske i spontant hopkomna kluster. Vilket innebär att ingen någonstans i systemet har ansvar för att det verkligen blir gjort!

I synnerhet har jag svårt att se realismen i det hela när det föreslås att det ska bildas ett utskott för vart och ett av de utskott som idag finns i EU-parlamentet och Sveriges riksdag, vilket lite beroende på hur man läser formuleringen innebär att det ska finnas 16, 20 eller 36 utskott, som alla ska ha varsin koordinator, som ska ta ett stort ansvar för att dokumentera inte bara vad man kommer fram till utan dessutom varje avvikande åsikt.

Dessutom innehåller förslaget inte den minsta tanke om hur man ska hantera det faktum att de olika politikområdena går in i varandra, att tänkbara ställningstaganden kan ligga på gränsen mellan olika utskotts områden, och att ett ställningstagande i ett område kan vara oförenligt med ett annat ställningstagande i ett annat område. Sådant måste man ha en mekanism för att identifiera och hantera, emn jag ser ingen antydan till någon sådan!

Därför förefaller det mig betydligt lämpligare att hålla fast vid den modell för breddningsarbetet som fastställdes av höstmötet 2011, och lett fram till den mängd sakpolitiska förslag som ligger på detta medlemsmötes bord:
 • En bred debatt på piratbloggar, breddningsblogg, sociala media och alla andra ställen där pirater träffas och pratar.
 • En liten grupp som för styrelsens räkning dammsuger debatten, listar och formulerar/omformulerar förslag och tankar, och släpper dessa listor så att alla kan se dem samtidigt som de lämnas till styrelsen.
 • Styrelsen skriver propositioner kring de sakpolitiska frågor de tycker är viktiga, och medlemmar skriver motioner om frågor de tycker är viktiga, och som styrelsen missat.
 • Medlemsmöte röstar om de olika förslagen till ställningstaganden.
 • Sedan samlar styrelsen ihop dessa, och skriver programtexter för olika politikområden, som bygger på dessa ställningstaganden.
På det sättet kombinerar vi svärmens kreativitet när det gäller att komma på nya idéer och tankar, medlemsmötesdemokratin när det gäller att besluta vilka av alla tänkbara saker vi ska tycka, och den lilla professionella skrivande gruppens förmåga att åstadkomma programtexter som är begripliga och läsbara även för dem som inte är riktigt lika intresserade av våra frågor som vi själva.
Jag kan säga att min grundfilosofi är att människor som ges möjlighet att ta ett ansvar allt som oftast gör detta. Jag har av detta skäl tillsamans med tid valt att inte detaljreglera på den nivån att jag hanterar . Men självklart kan man utarbeta regler för det hela ännu mer detaljerat om man vill. EU Parlamentet brukar exepelvis har ett utskott som har ansvar för varje punkt och sen kan den ta hjälp av andra utskott om punkten täcker flera områden. Det är ett sätt att lösa det på. Man kan naturligtvis tänka sig fler.

Det korrekta antalet basarer som är föreslaget är 36. Men jag antar att alla utom möjligen 2 av EUs kommer att vara vakanta, eftersom vi endast har MEP:ar i 2 i Bryssel idag. Det är ingen katastrof om en basar är tom, det betyder bara att partiet inte kommer att ha kapacitet att hjälpa politiska ställningstaganden på just det området. Fenomenet att basaren är tom borde ju skvallra om att det inte finns så mycket där att göra. Det finns inte heller en begränsning av hur många basarer som en pirat får vara med i eller ens koordinera, så att i teorin så kan alltså hela strukturen köras runt på 1 gubbe.

I Praktiken så betyder det alltså att man skapar 36 undergrupper på Forumet så är du hemma.

Så som breddningsprocessen funkerar idag så har vi tre steg.

1. Ide presentation
2. Konkretisering
3. Verifiering och slutsjustering.

Steg 1 är idag breddningsbloggen. Vilken fungerar bra.

Steg 3 är medlemsmötet. Den här fungerar bra.

Problemet är i steg 2.

Steg 2 består av två paralella spår, dels motioner och dels propositioner.

Om vi börjar med motionerna. Som jag bedömer det är det i praktiken omöjligt för en medlem att på kammaren vara så smart nog att han klarar av att skriva en motion som är förankrad i rörelsen så att det kan antas på ett medlemsmöte inom sakpolitisk. Det behövs alltså hjälp och organisation för att detta här skall fungera. En process som det heter på fint språk.

Tittar vi på propositionerna så ser vi något annat. Här har man uppenbarligen en viss kapacitet att leverera vissa dokument som innehåller en viss kvalitet. Där flera troligen är acceptabla för medlemsmötet. Men allt är inte frid och fröjd. Jag har gått igenom förslagen både från skrivargruppen och dels från resultatet från styrelsen.

För det första. Även om styrelsen har en högre kapacitet att leverera något än medlemmarna så är kapaciteten inte tillräckligt hög om man tittar på den ambitionsnivå som åtminstone jag bedömer vi borde sikta på. Vidare så kan vi också se att kompetensen inom styrelsen inte är tillräcklig för att kunna behandla många av de frågor som kommer fram. Vilket man inte kan begära heller eftersom styrelsen består av 15 pers.

Vi kan också se att på de delar där styrelsen har enskilda ledamöter som är duktiga på sitt ämnesområde så driver de på bra. Dock med nackdelen att de falanger på ämnes området som inte är representerade i styrelsen får kraftig slagsida. Stella är exempelvis en mycket stark anhängare av hyresrätter, och det syns i förslaget. Hade någon annan från Bostadsgruppen getts samma möjligheter att argumentera för sin sak i styrelsen så misstänker jag att förslaget hade sett radikalt annorlunda ut. Jag har ibland sett att man ursäktar detta med att alla kan ju sen granska på medlemsmötet. Men faktum är att detta är en väldigt tilltad debattplan.

Jag ser också en viss tendens till feghet. Dvs bra förslag plockas bort för att man känner sig inte säker på området. Exempelvis det här med republik, detta trotts att det är en klockren piratfråga och en klart underskattad fråga. Feghet är en mycket vanlig effekt av överbelastning, eftersom det är det rationella valet eftersom man får mycket mindre skit för vad man tar bort än för det som man lägger till. Jag har pratat republik med många men hittat få om några förespråkare för en ärftlig monarki i PP. Däremot så finns det en stor tveksamhet till att driva frågan.

Vi ser också exempel på förslag som har slunkit igenom där man undrar lite hur man har tänkt, exempelvis det här med kyrkklockor och andra religösa tempel. Min magkänsla är att vi måste tänka väldigt länge innan vi ger oss in i den ormgropen. Jag har provat förslaget på flera pirater och reaktionen har varit mycket blandad. Vissa har varit mycket arga. I min värld kan det betyda en av två saker. Antingen så är man fel ute, eller så måste rörelsen debattera frågan mer så att rörelsen smälter ståndpunkten.

Min slutsats är att vårt steg två inte levererar så bra som vi behöver och behöver därför förändras en aning. Det som behöver ske är:
 1. alla fraktioner i en fråga måste inkluderas redan i steg två i processen
 2. Kapaciteten på steg 2 måste ökas så att vi kan med värdighet behandla alla de förslag vi får in.
 3. Processen måste syfta till att vi har åsiktskonvergens i partiet, inte bara i styrelsen.

Sättet att göra det här på är att dels dela upp steg två i olika fack beroende på vilket tema föslaget har. Precis som du noterar så behövs det kanske ibland flera fack för vissa förslag, och dels att släppa in andra pirater än bara de som sitter i styrelsen.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-12, 15:08 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Som jag bedömer det är det i praktiken omöjligt för en medlem att på kammaren vara så smart nog att han klarar av att skriva en motion som är förankrad i rörelsen så att det kan antas på ett medlemsmöte inom sakpolitisk.
Det där är i min mening otroligt oförskämt mot de många medlemmar som lämnat mycket bra motioner till detta möte. Att många medlemsmotioner gick igenom förra vårmötet är också ett tecken på att medlemmar uppenbarligen är intelligenta nog att skriva sakpolitiska motioner som kan antas på ett medlemsmöte.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-10-12, 17:16 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag kan säga att min grundfilosofi är att människor som ges möjlighet att ta ett ansvar allt som oftast gör detta.
Som tex valberedningen menar du?

Citat:
Så som breddningsprocessen funkerar idag så har vi tre steg.

1. Ide presentation
2. Konkretisering
3. Verifiering och slutsjustering.

Steg 1 är idag breddningsbloggen. Vilken fungerar bra.

Steg 3 är medlemsmötet. Den här fungerar bra.

Problemet är i steg 2.
Jag ser gärna ett steg 0 där vi kan brainstorma ihop för att kanske så småninom forma ett vettigt breddningsbloggsinlägg, som det förslaget Anton lämnat in en motion om. Konkretiseringen du pratar om kan dels ske i motionsförslag på forumet, dels i paddor och google dokument med andra intresserade, och dels på egen hand.

Citat:
Om vi börjar med motionerna. Som jag bedömer det är det i praktiken omöjligt för en medlem att på kammaren vara så smart nog att han klarar av att skriva en motion som är förankrad i rörelsen så att det kan antas på ett medlemsmöte inom sakpolitisk.
Du underkände just både din egen motion och alla motioner som någonsin lagts på ett medlemsmöte i Piratpartiet, och förolämpade dessutom alla medlemmar som någonsin lagt en motion i Piratpartiet inklusive dig själv... Jag anser tvärtom att alla människor har kapaciteten att komma med goda idéer.

Citat:
För det första. Även om styrelsen har en högre kapacitet att leverera något än medlemmarna så är kapaciteten inte tillräckligt hög om man tittar på den ambitionsnivå som åtminstone jag bedömer vi borde sikta på.
Vad som är bra och dåligt av det styrelsen levererat är helt och hållet subjektivt.

Citat:
Vi kan också se att på de delar där styrelsen har enskilda ledamöter som är duktiga på sitt ämnesområde så driver de på bra. Dock med nackdelen att de falanger på ämnes området som inte är representerade i styrelsen får kraftig slagsida. Stella är exempelvis en mycket stark anhängare av hyresrätter, och det syns i förslaget. Hade någon annan från Bostadsgruppen getts samma möjligheter att argumentera för sin sak i styrelsen så misstänker jag att förslaget hade sett radikalt annorlunda ut. Jag har ibland sett att man ursäktar detta med att alla kan ju sen granska på medlemsmötet. Men faktum är att detta är en väldigt tilltad debattplan.
Eftersom du ger bazaarerna ett uppdrag att presentera förslag på förändringar så tvingar du fram ett scenario där en grupp människor "tar över" piratpartiets agenda i gruppen och ratar övriga förslag eftersom de inte passar till gruppens förslag. Ett rivaltänk där en liten grupp människor som inte är förtroendevald bestämmer vilka förslag som kommer lämnas som "officiella" förslag på förändring medan resterande förslag inte blir hörda. Jag gillar inte det.

Citat:
Jag ser också en viss tendens till feghet. Dvs bra förslag plockas bort för att man känner sig inte säker på området. Exempelvis det här med republik, detta trotts att det är en klockren piratfråga och en klart underskattad fråga.
Det är väl upp till mötet att bedömma det? Jag tycker inte det finns något som helst självklart med att vi ska ha en president eller liknande. Valmonarki har också framförts som förslag till exempel. Och att vi inte ska ha någon statschef överhuvudtaget, vilket jag tycker är det vettigaste om vi nu ska avskaffa kungen, vilket jag inte tycker att det är en självklarhet att partiet driver.
Megitts avatar
2012-10-12, 22:16 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Skulle gärna vara med i några bazaarer ifall detta röstas igenom.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
duke_h3
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-12, 22:22 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Vi är nu på god väg att ta beslut om första omgången breddningsförslag från breddningsbloggen. Det har varit stort intresse i det arbetet både från styrelse och medlemmar.

Då är det dumt att besluta om en annan process kring breddningen än det som är beslutat. Det skulle sinka breddningsarbetet avsevärt. Avslag.
2012-10-13, 00:24 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det där är i min mening otroligt oförskämt mot de många medlemmar som lämnat mycket bra motioner till detta möte. Att många medlemsmotioner gick igenom förra vårmötet är också ett tecken på att medlemmar uppenbarligen är intelligenta nog att skriva sakpolitiska motioner som kan antas på ett medlemsmöte.
Jag är ledsen om det tolkas som oförskämt. Det kanske är en felprioritering men jag väljer att förekla resonemanget något för att inte ytterligare öka text mängden.

Jag ser på piratpartiet som ett gäng slälvstandiga individer som arbetar tillsamans för att nå ett gemensamt mål. Piratpartiet har inga ledare och således inga följare heller.

Givet den modellen så är det enkelt att se resultatet av processen som krävs för att nå total enighet i rörelsen. Nämligen att alla individer har all kunskap och därmed bildat sig en egen uppfattning om var målet är och kan börja röra sig i den riktningen.

Vad krävs det för att en motionär skall kunna skriva den perfekta motionen som precis träffar rätt. Jo att han alena i början av processen besitter all kunskap. Han får inte under hela processen få input från någon annan, för då kommer han ändra sin uppfattning och ändra därmed målet. Min bedömning är att chansen till det är näst intill noll, åtminstånde i mer komplexa fall som exempelvis bostadspolitik.

Även om motionären skulle ha denna egenskap så kommer det ändå att vara till väldigt liten nytta eftersom han dessutom måste lära ut det till alla andra i gruppen. Min bedömning är att medlemsmötet har inte utlärningskapasiteten ens i närheten av det som behövs för att motionen skall bli antagen, återigen i mer komplexa fall som exempelvis bostadspolitik.

Resultatet: Endast motioner som bygger på enkla lösningar och som bygger på enkel kunskapsöverföring kommer att antas. Vill du ha ett tydligt exempel titta gärna på motion B42, en motion som baserar sig på en ide som jag har arbetat på i ca 2år och som jag dragit för ca 100 människor vid det här laget och som har hjälpt mig att förbättra den. Numera får jag i regel mycket positiv feedback på den. Likväl så kan vi se att det kommer kommentarer att folk inte förstår den och kommer därför att rösta emot den. Men skatte och syselsättning är komplexa saker.
2012-10-13, 00:29 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Vi är nu på god väg att ta beslut om första omgången breddningsförslag från breddningsbloggen. Det har varit stort intresse i det arbetet både från styrelse och medlemmar.

Då är det dumt att besluta om en annan process kring breddningen än det som är beslutat. Det skulle sinka breddningsarbetet avsevärt. Avslag.
Läser du mitt förslag noggrant så ser du att det jag pratar om är att förbättra processen efter det att ett förslag har publicerats på bloggen, men innan det kommit till mötet. Det finns gott om förslag från bloggen som inte kommit till mötetet, eller som kommit hit som 2-3 motioner istället för en.
2012-10-13, 00:55 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Som tex valberedningen menar du?
Det var en aldeles utmärkt kommentar, eller hur. Människor gör sådant som de är motiverade till. Valberedande finns det tydligen ingen motivation till och det är inte så konstigt. Att kunna få igenom sin ide på samhällsförändrig däremot tror jag är väldigt motiverande för folk som är med i ett parti.

Citat:


Jag ser gärna ett steg 0 där vi kan brainstorma ihop för att kanske så småninom forma ett vettigt breddningsbloggsinlägg, som det förslaget Anton lämnat in en motion om. Konkretiseringen du pratar om kan dels ske i motionsförslag på forumet, dels i paddor och google dokument med andra intresserade, och dels på egen hand.
Ja man kan, den springande punkten är görs det, och där vet vi svaret. Den enda organiserade gruppen som gör det här inför medlemsmötet är styrelsen. Problemet är att styrelsen är för få och saknar relevant kunskap om ämnena. Denna motion föreslår ett system där det blir fler som arbetar i grupp för att kunna förädla ideer till skarpa motioner.

Citat:


Du underkände just både din egen motion och alla motioner som någonsin lagts på ett medlemsmöte i Piratpartiet, och förolämpade dessutom alla medlemmar som någonsin lagt en motion i Piratpartiet inklusive dig själv... Jag anser tvärtom att alla människor har kapaciteten att komma med goda idéer.
Jag pratar inte om ideer, utan om motionsförslag. Dvs inte bara en idee utan en förädlad ide som är åtminstånd 90% färdig.

Citat:

Vad som är bra och dåligt av det styrelsen levererat är helt och hållet subjektivt.
Ja det är det, där subjekten är alla pirater. Det är däremot relativt enkelt att räkna ut om ett förslag kommer att mötas genon att sampla ett par väl valda subject. Vad vill du säga?

Citat:

Eftersom du ger bazaarerna ett uppdrag att presentera förslag på förändringar så tvingar du fram ett scenario där en grupp människor "tar över" piratpartiets agenda i gruppen och ratar övriga förslag eftersom de inte passar till gruppens förslag. Ett rivaltänk där en liten grupp människor som inte är förtroendevald bestämmer vilka förslag som kommer lämnas som "officiella" förslag på förändring medan resterande förslag inte blir hörda. Jag gillar inte det.
Men det är för att du kanske har missupfattat systemet. Vem som helst har rätt att ingå i basaren. Har du ett förslag som du vill få igenom till medlemsmötet så är det alltså bara att dyka upp och hjälpa basaren att förbättra det.

Citat:

Det är väl upp till mötet att bedömma det? Jag tycker inte det finns något som helst självklart med att vi ska ha en president eller liknande. Valmonarki har också framförts som förslag till exempel. Och att vi inte ska ha någon statschef överhuvudtaget, vilket jag tycker är det vettigaste om vi nu ska avskaffa kungen, vilket jag inte tycker att det är en självklarhet att partiet driver.
Driver vet jag inte, men jag kan konstatera att det ligger 3 motioner om republik på detta möte, och att republikanska föreningen har 10 000 betalande medlemar. Så nog finns det ett intresse av att ta bort åtminstånde ärftlig tronföljd. Men det är OT för den här debatten
2012-10-13, 07:08 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
För det första vill jag tipsa om filmklippet The surprising truth about what motivates us som är väldigt bra.
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Det var en aldeles utmärkt kommentar, eller hur. Människor gör sådant som de är motiverade till. Valberedande finns det tydligen ingen motivation till och det är inte så konstigt. Att kunna få igenom sin ide på samhällsförändrig däremot tror jag är väldigt motiverande för folk som är med i ett parti.
Citat:
Ja man kan, den springande punkten är görs det, och där vet vi svaret. Den enda organiserade gruppen som gör det här inför medlemsmötet är styrelsen. Problemet är att styrelsen är för få och saknar relevant kunskap om ämnena. Denna motion föreslår ett system där det blir fler som arbetar i grupp för att kunna förädla ideer till skarpa motioner.
Vi vet också också att arbetet med att arbeta fram motioner själv och tillsammans med andra görs i oorganiserade grupper som inte har något krav på att leverera motioner till mötet. Det är inte helt ovanligt att se motioner med flera underskrifter.

Jag är alltså för den strukturella biten i förslaget med grupper som har syftet att granska och diskutera vad de olika riksdagsutskotten har för sig och där människor som är intresserad av detta kan samlas. Jag ogillar biten om krav på att prestera till mötet och att det formuleras regler för att utse olika typer av ansvarsposter. Jag ser hellre att det blir lite som facebookgrupperna vi har idag, fast strukturerat efter riksdagsutskott, och med ett uttalat syfte att kolla vad dom håller på med i utskotten också.

Rollen du beskriver som koordinator behövs inte. Sådant sker alldeles utmärkt i inofficiella grupper. Frågar någon någonting så finns det ingen brist på hjälpsamma pirater som pekar personen rätt. Jag förstår inte vad det är du vill uppnå för ökad ordning med någon människa som ansvarar för "samordning".

Något som däremot kan behövas på diskussionsplattformarna, är någon form av moderationsfunktion. Det är fakta att en del ibland missbrukar sin frihet att posta inlägg med att skriva saker som inte har med saken att göra. Jag gillar tanken med att alla får agera moderator genom att kunna rösta "Det här inlägget är irrelevant" och med tillräckligt många sådana röster så döljs inlägget, ungefär som youtubes skräpinläggsfunktion fungerar. Då självsaneras grupperna ifrån irrelevant skit utan att det är någon speciell person som hamnar i maktposition. Det vore åtmistonde bra om man kan dölja det man betraktar som skräpinlägg ifrån sin egen vy i grupperna.
Citat:
Jag pratar inte om ideer, utan om motionsförslag. Dvs inte bara en idé utan en förädlad idé som är åtminstånd 90% färdig.
Ja, och det gör människor alldeles frivilligt utan att det fastställs ett krav på att något ska presteras till mötet. Egentligen har den här första delen av medlemsmötet när folk får lämna in motyrkanden och tilläggsyrkanden, just den funktionen att förädla. I övrigt så finns det en del på forumet som kallas för "motionsförslag", som av någon outgrundlig anledning ligger som ett subforum i "Piratpartiets forum >> Piratpartiet >> Partiet centralt >> Allmän information och frågor >> Motionsförslag", vilket enligt mig är en fullständig katastrof. Mellan förra mötet till det här mötet var det bara jag som skapade nya trådar i det forumet, men det var flera som var med och kritiserade förslagen vilket fick dem att utvecklas i alla fall.

Om det subforumet varit lagt på något mer synligt ställe på forumet, eller på en någon annan ordnad diskussionsplattform, så är jag övertygad om att det hade använts mycket mer.
Citat:
Men det är för att du kanske har missupfattat systemet. Vem som helst har rätt att ingå i basaren. Har du ett förslag som du vill få igenom till medlemsmötet så är det alltså bara att dyka upp och hjälpa basaren att förbättra det.
Jag tror att det är bättre att det inom dessa grupper bildas små kluster av frivilliga som intresserar sig för vissa förslag, än att det ska formas något officiellt förslag som ska lämnas in. Det enda som behövs är att man beskriver grupperna som "Här granskar vi vad riksdagsutskottet ***** pysslar med och samarbetar för att forma egna förslag relaterat till området."
Henrik Brändéns avatar
2012-10-13, 10:49 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Jätteroligt att du svarar så utförligt!

Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag kan säga att min grundfilosofi är att människor som ges möjlighet att ta ett ansvar allt som oftast gör detta. Jag har av detta skäl tillsamans med tid valt att inte detaljreglera på den nivån att jag hanterar . Men självklart kan man utarbeta regler för det hela ännu mer detaljerat om man vill. EU Parlamentet brukar exepelvis har ett utskott som har ansvar för varje punkt och sen kan den ta hjälp av andra utskott om punkten täcker flera områden. Det är ett sätt att lösa det på. Man kan naturligtvis tänka sig fler.

Det korrekta antalet basarer som är föreslaget är 36. Men jag antar att alla utom möjligen 2 av EUs kommer att vara vakanta, eftersom vi endast har MEP:ar i 2 i Bryssel idag. Det är ingen katastrof om en basar är tom, det betyder bara att partiet inte kommer att ha kapacitet att hjälpa politiska ställningstaganden på just det området. Fenomenet att basaren är tom borde ju skvallra om att det inte finns så mycket där att göra. Det finns inte heller en begränsning av hur många basarer som en pirat får vara med i eller ens koordinera, så att i teorin så kan alltså hela strukturen köras runt på 1 gubbe.

I Praktiken så betyder det alltså att man skapar 36 undergrupper på Forumet så är du hemma.
1. Jag tror inte riksdags och EU-parlamentets utskottsindelning är den optimala indelningen i områden för OSS när VI mejslar fram vår politik.
2. Det betyder att ingen någonstans i systemet tar ansvar för att arbeta fram en politik i de frågor som inte ett gäng medlemmar spontant är så intresserade av att de vill arbete med. Vem tar ansvar för övriga frågor? (En viktig anledning till breddningen är ju att vi inte vill stå svarslösa i huvuddelen av de politikområden valrörelser brukar kretsa kring!)
3. Om ingen har ett huvudansvar sker ingen samordning, och det riskerar komma 36 olika överlappande utskottsförslag med sinsemellan oförenliga ställningstaganden till mötet. Det skulle möjligen gå att hantera om det vore en rad separata korta ställningstaganden som ska tas fram, men inte när mötet som i ditt förslag ska spika de slutliga programtexterna.

Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Så som breddningsprocessen funkerar idag så har vi tre steg.

1. Ide presentation
2. Konkretisering
3. Verifiering och slutsjustering.

Steg 1 är idag breddningsbloggen. Vilken fungerar bra.

Steg 3 är medlemsmötet. Den här fungerar bra.

Problemet är i steg 2.

Steg 2 består av två paralella spår, dels motioner och dels propositioner.

Om vi börjar med motionerna. Som jag bedömer det är det i praktiken omöjligt för en medlem att på kammaren vara så smart nog att han klarar av att skriva en motion som är förankrad i rörelsen så att det kan antas på ett medlemsmöte inom sakpolitisk. Det behövs alltså hjälp och organisation för att detta här skall fungera. En process som det heter på fint språk.

Tittar vi på propositionerna så ser vi något annat. Här har man uppenbarligen en viss kapacitet att leverera vissa dokument som innehåller en viss kvalitet. Där flera troligen är acceptabla för medlemsmötet. Men allt är inte frid och fröjd. Jag har gått igenom förslagen både från skrivargruppen och dels från resultatet från styrelsen.

För det första. Även om styrelsen har en högre kapacitet att leverera något än medlemmarna så är kapaciteten inte tillräckligt hög om man tittar på den ambitionsnivå som åtminstone jag bedömer vi borde sikta på. Vidare så kan vi också se att kompetensen inom styrelsen inte är tillräcklig för att kunna behandla många av de frågor som kommer fram. Vilket man inte kan begära heller eftersom styrelsen består av 15 pers.

Vi kan också se att på de delar där styrelsen har enskilda ledamöter som är duktiga på sitt ämnesområde så driver de på bra. Dock med nackdelen att de falanger på ämnes området som inte är representerade i styrelsen får kraftig slagsida. Stella är exempelvis en mycket stark anhängare av hyresrätter, och det syns i förslaget. Hade någon annan från Bostadsgruppen getts samma möjligheter att argumentera för sin sak i styrelsen så misstänker jag att förslaget hade sett radikalt annorlunda ut. Jag har ibland sett att man ursäktar detta med att alla kan ju sen granska på medlemsmötet. Men faktum är att detta är en väldigt tilltad debattplan.

Jag ser också en viss tendens till feghet. Dvs bra förslag plockas bort för att man känner sig inte säker på området. Exempelvis det här med republik, detta trotts att det är en klockren piratfråga och en klart underskattad fråga. Feghet är en mycket vanlig effekt av överbelastning, eftersom det är det rationella valet eftersom man får mycket mindre skit för vad man tar bort än för det som man lägger till. Jag har pratat republik med många men hittat få om några förespråkare för en ärftlig monarki i PP. Däremot så finns det en stor tveksamhet till att driva frågan.

Vi ser också exempel på förslag som har slunkit igenom där man undrar lite hur man har tänkt, exempelvis det här med kyrkklockor och andra religösa tempel. Min magkänsla är att vi måste tänka väldigt länge innan vi ger oss in i den ormgropen. Jag har provat förslaget på flera pirater och reaktionen har varit mycket blandad. Vissa har varit mycket arga. I min värld kan det betyda en av två saker. Antingen så är man fel ute, eller så måste rörelsen debattera frågan mer så att rörelsen smälter ståndpunkten.

Min slutsats är att vårt steg två inte levererar så bra som vi behöver och behöver därför förändras en aning.
4. Jag håller med dig om många men inte alla av de ofullkomligheter du ser. I min världsbild har de dock snarare att göra med de naturliga begränsningar som kommer sig av att vi är ett begränsat antal aktiva där de flesta av oss arbetar ideellt och har jobb och familj att sköta vid sidan om.

5. Du måste betrakta processen som en helhet, och inte bara titta på de enskilda stegen: Ja, en medlem som skriver en motion kanske varken ser till helheten i partiet eller till helheten i sakfrågan. Men om många medlemmar är intresserade av frågan kommer flera motioner som hanterar olika aspekter av frågan, och på medlemsmötet kan folk yrka på både tillägg och förändringar. Och min bild är faktiskt att när det kommer välmotiverade förslag till förändringar och tillägg som har stöd bland de flesta medlemmar så leder det till att ändringen går genom, och de gånger styrelsens förslag går genom utan diskussion beror det ofta på att styrelsen lyckats hitta den hållning som har bäst förankring i partiet.

6. Jag tycker du har en lite pessimistisk syn på enskilda och grupper av medlemmars förmåga att hitta den linje som samlar partiet. Och en övertro på en bazargrupps förmåga att göra detsamma: Även om mycket av energigruppens förslag röstades genom ledde det ju också till en motion som fick genom ännu större andel av sina förslag, som tacklade frågorna ur en helt annat perspektiv än energigruppens.

7. Att styrelsen ibland förefallit "feg" beror på regeln att varje förslag måste samla en absolut majoritet inte bara av de närvarande utan av alla styrelsens ledamöter, vilket med tanke på att man aldrig har full närvaro gör att bara de förslag som så gott som alla styrelseledamöter accepterar når mötet. Vilket iofs har sina positiva poänger, för det minskar risken att förslag kommer från styrelsen som är så kontroversiella att de riskerar leda till diskussion som allvarligt splittrar oss, och det skapar ett starkt tryck på oss att undersöka om det går att hitta kompromisser som är acceptabla i många läger.

8. Håller med om att hur utförliga och åt vilket håll styrelsens förslag lutar i några frågor beror på vilka som råkar sitta där. Ifall det leder till ett lutande som inte stämmer överens med vad partiets medlemmar tycker är jag dock övertygad om att det rättas till av medlemsmötet. Som sagt, om du betraktar processen som en helhet försvinner många av de problem du upplever när du tittar bara på denna delprocess!

9. Sedan kan det naturligtvis förekomma att styrelsen medvetet bestämt sig för att den vill stärka partiets profil i en viss riktning, och därför lagt förslag som den vet kan vara kontroversiella internt, för att man bedömer det vara viktigare att flytta partiets framtoning i frågan än att behålla fullständigt internt lugn. Tanken att jämställa minareter med kyrkklockor kan nog höra dit, i vart fall har det varit mitt syfte med att lyfta fram och stödja förslaget. Som med mitt synsätt innebär att man går från vackra allmänna ord till deras konkreta konsekvenser när vi säger att staten ska acceptera all människors olika åsikter och kulturer och vara neutral mellan religioner.

Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Det som behöver ske är:
 1. alla fraktioner i en fråga måste inkluderas redan i steg två i processen
 2. Kapaciteten på steg 2 måste ökas så att vi kan med värdighet behandla alla de förslag vi får in.
 3. Processen måste syfta till att vi har åsiktskonvergens i partiet, inte bara i styrelsen.
Sättet att göra det här på är att dels dela upp steg två i olika fack beroende på vilket tema föslaget har. Precis som du noterar så behövs det kanske ibland flera fack för vissa förslag, och dels att släppa in andra pirater än bara de som sitter i styrelsen.
10. Jag har svårt att förstå hur vi skulle hinna få breddningsarbetet i mål i tid till valet ifall vi nu bryter med den arbetsgång som redan etablerats, för att övergå till en helt ny.
2012-10-15, 02:02 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jätteroligt att du svarar så utförligt!1. Jag tror inte riksdags och EU-parlamentets utskottsindelning är den optimala indelningen i områden för OSS när VI mejslar fram vår politik.
Det tror inte jag heller. Däremot så upplever jag att det är en tillräckligt bra indelning för att ge de som är intresserade en möjlighet att fokusera där de vill arbeta. Det ger oss dessutom bonusen att vi redan nu börjar lära oss det system som vi förväntar oss att verka inom, och kan träna människor som sedan kan ta plats i respektive utskott.

Citat:

2. Det betyder att ingen någonstans i systemet tar ansvar för att arbeta fram en politik i de frågor som inte ett gäng medlemmar spontant är så intresserade av att de vill arbete med. Vem tar ansvar för övriga frågor? (En viktig anledning till breddningen är ju att vi inte vill stå svarslösa i huvuddelen av de politikområden valrörelser brukar kretsa kring!)
Vi arbetar i en frivillig organisation, vi kan inte tvinga folk att göra någonting. Det vi kan göra är att motivera mänskor att göra någonting. Att får vara med och förverkliga en ide som man har haft länge är en jättestark motivationsfaktor för politiskt aktiva. Jag tror att du djupt underskattar viljan hos folk att hjälpa till med sakpolitiken. Att varit en aktiv medlem i an basar som gjort bra ifrån sig kommer säkert att ses som mycket meriterande inför sammansättningen av riksdagslistorna.


Citat:

3. Om ingen har ett huvudansvar sker ingen samordning, och det riskerar komma 36 olika överlappande utskottsförslag med sinsemellan oförenliga ställningstaganden till mötet. Det skulle möjligen gå att hantera om det vore en rad separata korta ställningstaganden som ska tas fram, men inte när mötet som i ditt förslag ska spika de slutliga programtexterna.
Det skulle förvåna mig mycket om inte samma pirater finns med i olika utskott och därmed hjälper till med just den här samordningen. I EU har vi ett system där det finns ett huvudutskott som har ansvar för frågan och sen så kan kan kalla in underutskott. Vi kan tillämpa samma metod här för att få samordning.

Citat:

4. Jag håller med dig om många men inte alla av de ofullkomligheter du ser. I min världsbild har de dock snarare att göra med de naturliga begränsningar som kommer sig av att vi är ett begränsat antal aktiva där de flesta av oss arbetar ideellt och har jobb och familj att sköta vid sidan om.
Vi har ett begränsat med resurser, men jag upplever inte att vi använder dessa optimalt. Speciellt är steg 2 idag befäst med onödiga flaskhalsar.

Låt oss ta ett exempel. Republik / Valmonarki frågan, som bla JP driver mycket hårt.

Hur tror du den hade behandlats om vi istället hade haft en konstutisionsbasar där alla de som var intresserade av just författningsfrågor hängde, och 6 månader innan mötet hade fått möjlighet att diskutera av sig och kompromissa sinsemellan. Tror du att vi hade haft 2 separata motioner och ett fullständigt kause kring frågan. Min gissning är att vi hade haft en välformulerad motion, med eventuellt ett par ändringsyrkanden i.

Titta på Bankfrågan och ekonomifrågan. Tänk om Jag, Jakop Halen och Andes Lindbäck hade fått möjlighet att reda ut våra ideer i finansbasaren. Hade vi stått där med de motioner vi har idag?

Titta på Bostadsfrågan, tänk om vi hade haft en civilbasar där dessa frågor hade diskutrats av de intresserade. Ibland i samarbete med finansbasaren eftersom många av dessa frågor går in i varandra.

Citat:

5. Du måste betrakta processen som en helhet, och inte bara titta på de enskilda stegen: Ja, en medlem som skriver en motion kanske varken ser till helheten i partiet eller till helheten i sakfrågan. Men om många medlemmar är intresserade av frågan kommer flera motioner som hanterar olika aspekter av frågan, och på medlemsmötet kan folk yrka på både tillägg och förändringar. Och min bild är faktiskt att när det kommer välmotiverade förslag till förändringar och tillägg som har stöd bland de flesta medlemmar så leder det till att ändringen går genom, och de gånger styrelsens förslag går genom utan diskussion beror det ofta på att styrelsen lyckats hitta den hållning som har bäst förankring i partiet.
Min uppfattning är att det finns två nycklar i varje fråga. Dels att hitta rätt vinkel, och dels att informera rörelsen om denna vinkel.

Styrelsen har en större förmåga att hitta denna vinkel eftersom den är en heterogen grupp. Tråkigt nog så saknar den allt som oftas spetskunskap.

Citat:

6. Jag tycker du har en lite pessimistisk syn på enskilda och grupper av medlemmars förmåga att hitta den linje som samlar partiet. Och en övertro på en bazargrupps förmåga att göra detsamma: Även om mycket av energigruppens förslag röstades genom ledde det ju också till en motion som fick genom ännu större andel av sina förslag, som tacklade frågorna ur en helt annat perspektiv än energigruppens.
Om vi bortser från det lilla faktumet att Q var en del av Energibasaren och missutfattade oss när vi skrev motionen. Eftersom han inte använde FB.

Det finns två stora problem med stontangrupper.

1. De har svårt att nå ut och hitta alla medlemar. Vissa till och med aktivt försöker stänga ute medlemar med "fel" åsikt, i hopp om att kunna majoritetsdominera dem på mötet.

2. Få grupper är tränade i hur man kompromissar, eller vilka processer och verktyg man skal använda för nå ett mål. Därför blir det problem utanför de som delar ens egen åsikt.

Citat:

7. Att styrelsen ibland förefallit "feg" beror på regeln att varje förslag måste samla en absolut majoritet inte bara av de närvarande utan av alla styrelsens ledamöter, vilket med tanke på att man aldrig har full närvaro gör att bara de förslag som så gott som alla styrelseledamöter accepterar når mötet. Vilket iofs har sina positiva poänger, för det minskar risken att förslag kommer från styrelsen som är så kontroversiella att de riskerar leda till diskussion som allvarligt splittrar oss, och det skapar ett starkt tryck på oss att undersöka om det går att hitta kompromisser som är acceptabla i många läger.
Ja precis, den stora problemet som jag ser det med gruppen är kunskaps och delvis tidsaspekten.

Fegheten kommer delvis från okunskap, det är lättare att säga nej än att säga ja och få skit. Människor som har sakexpertis kommer att vilja lägga förslag och förhoppningsvis också kompromissa sinsemellan.

Citat:

8. Håller med om att hur utförliga och åt vilket håll styrelsens förslag lutar i några frågor beror på vilka som råkar sitta där. Ifall det leder till ett lutande som inte stämmer överens med vad partiets medlemmar tycker är jag dock övertygad om att det rättas till av medlemsmötet. Som sagt, om du betraktar processen som en helhet försvinner många av de problem du upplever när du tittar bara på denna delprocess!
Jag upplever att du helt överskattar medlemsmötets förmåga. Det är extremt ont om tid och det jag har sett av kompromisser på mötet är sällsynta undantag. Även informationsöverföringen är minimal.

Citat:

9. Sedan kan det naturligtvis förekomma att styrelsen medvetet bestämt sig för att den vill stärka partiets profil i en viss riktning, och därför lagt förslag som den vet kan vara kontroversiella internt, för att man bedömer det vara viktigare att flytta partiets framtoning i frågan än att behålla fullständigt internt lugn. Tanken att jämställa minareter med kyrkklockor kan nog höra dit, i vart fall har det varit mitt syfte med att lyfta fram och stödja förslaget. Som med mitt synsätt innebär att man går från vackra allmänna ord till deras konkreta konsekvenser när vi säger att staten ska acceptera all människors olika åsikter och kulturer och vara neutral mellan religioner.
Jo det gissade jag. Vilket jag tycker är synd.

Citat:

10. Jag har svårt att förstå hur vi skulle hinna få breddningsarbetet i mål i tid till valet ifall vi nu bryter med den arbetsgång som redan etablerats, för att övergå till en helt ny.
Alltså tidschemat ligger. Den enda skillnaden hade varit att vi hade delat upp oss i grupper, och förhoppningsvis få in alla sakexptererna innan steg 3.
samfaces avatar
2012-10-16, 21:23 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Jag gillar visserligen filmen Waynes World 2 med den nakne indianen och hans visdomsord: "If you book them, they will come". Men i verkligheten funkar det inte riktigt så. Det räcker inte att planera in saker som behöver göras för att sen invänta anstormningen av frivilliga som spontant organiserar sig själva.

För att kunna engagera folk i någon form av verksamhet behöver man så klart vara beredd att ge tillfälle och befogenheter, men lika viktigt är biten om ansvarsutkrävande. I alla fall om man vill kunna delegera uppdrag och göra uppföljning. Det är omöjligt att ställa några som helst krav på slumpmässiga grupper av mer eller mindre kända människor som man inte vet vare sig om, när eller hur de kommer finnas tillgängliga.

Missförstå mig rätt, skulle det uppstå bazarer av människor som är beredda att hjälpa till vore vi så klart dumma om vi inte utnyttjade dessa. Jag ser gärna att vi tillvaratar alla former av engagemang. Ingen som vill vara med och påverka ska lämnas utanför. Varenda medlems åsikt har betydelse.

Men för uppdrag som styrelsen getts ansvaret från medlemmarna att se till att de utförs har jag svårt att se hur det skulle kunna delegeras vidare utan möjlighet till ansvarsutkrävande. Det är inte ett hållbart försvar inför medlemmarna att skylla på en bazar som inte infunnit sig eller av annan anledning inte gjort styrelsens uppdrag. I denna "katedral" till organisation är nämligen medlemmarna de med högsta makten, inte styrelsen.

Ska bazarer införas som formella organ i partiet bör man i så fall inte försöka tvinga in dem vare sig över eller under styrelsen. Det skapar som sagt bara luckor i möjligheterna för ansvarsutkrävande. Låt dem istället söka mandat från medlemmarna som alla andra organ av förtroendevalda. Kanske det är en motsägelse för bazarers natur, men vi är trots allt ett politiskt parti vars verksamhet handlar om att idka demokrati. Demokrati är inte anarki och förutsätter en viss grad av ordning. Kan inte bazarerna rätta sig efter en demokratisk ordning hör de inte hemma i en organisation som söker folkets förtroende för att styra land och union.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
JorgenLs avatar
2012-10-16, 21:49 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C03-Y01:
att ge ledningen i uppdrag att skyndsamt samordna bildandet av sakpolitiska bazarer enligt följande:

-antalet bazarer och dess arbetsområden skall följa de utskott som finns i Sveriges riksdag resp EU parlamentet

Arbetsmetod:
- arbetar främst enligt samförståndsmodellen (konsensus-modellen)
- i det fall att konsensus inte kan nås, presenteras samtliga avvikande uppfattningar
- samordnads av en koordinator, med ansvar för att sköta det praktiska.

Koordinator:
- samordnar bazarens arbete
- central informationspunkt, närmast att jämföra med bibliotekarie
- väljs av bazarens medlemmar och ska inneha ett kontinuerligt förtroende hos bazarens medlemmar. Trepiratsregeln kan användas för att när som helst trigga val av ny koordiantor. Detta val skall då hållas inom 14 dagar och arrangeras av basaren i piratpartiets forum.

Ansvarsområde:
- att inför medlemsmötet bereda förslag på förändringar av sakpolitiska uttalanden inom basarens område.
- ta hjälp av programrevisionsgruppen för språkliga formuleringar.
- inför vårmötet 2013 presentera ett förslag på reviderat partiprogram inom sitt verksamhetsområde.
- inför höstmöte 2013 presentera ett förslag på slutgiltigt partiprogram inom sitt verksamhetsområde.
- sprida kunskap om partiets ställningstaganden i olika frågor
- rekommendera talespersoner till ledningen för att marknadsföra PP inom sitt verksamhetsområde.
- understödja ledning och styrelse med vid tolkningsproblematik inom sitt verksamhetsområde.

ATT ger revisorerna i uppdrag att kontinuerligt granska Bazarenas arbete.
Om det är så att det finns ett intresse för att arbete på det här sättet så finns det inget som hindrar att intresserade personer sätter igång att arbeta med de frågor de är intresserade av. Det är bara att sätta igång liksom. Det är inte på något sätt förbjudet att göra så och arbeta fram förslag inför nästa medlemsmöte och lägga fram det där. Om man är en hel grupp som arbetat fram det så är det helt säkert så att kvaliteten är så pass bra att man kan få det antaget, förutsatt att medlemmarna håller med ens åsikt.

Dock är jag skeptisk till att ersätta den beslutade processen och bara hålla tummarna för att några ska spontant sätta igång och jobba och leverera partiets program. Eftersom ingen kan utkräva ansvar av en basar och ingen kan tvinga den att göra något, och ingen har personligen comittat sig för att faktiskt leverera en arbetsinsats med ett visst slutmål, så känns det som ett högst vanskligt sätt att bedriva ett seriöst programarbete.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Martin Bergström
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-17, 03:26 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
I motionen föreslås att mötet ska "ge ledningen i uppdrag att skyndsamt samordna bildandet av sakpolitiska bazarer enligt följande:..."

Man kan tycka vad man vill om det ansvarsmässigt korrekta av mötet att ge ledningen i uppdrag att göra något samtidigt som stadgan ger styrelsen i ansvar att se till att det blir gjort (tips till framtiden: det är bättre att yrka att styrelsen ska tillse att något verkställs än att yrka att ledningen ska verkställa).

Nåväl. Det är inte det jag vill rikta in mitt inlägg mot. Inte heller tänkte jag kommentera möjligheten för den här modellen att fungera i praktiken. Där har andra redogjort förtjänstfullt vilka eventuella problem som kan dyka upp.

Det jag ställer mig frågande till är vad sjutton motionären menar att ledningen ska göra?

Jag är ju som bekant en lat och slö person. Hade jag suttit i en ledning som fått den här instruktionen hade jag hittat en bekväm stol, satt mig ned, rest mig upp, hämtat en öl, satt mig ned igen, druckit lite öl och sen mest petat mig i naveln. Efter en timme ungefär hade jag nog glatt konstaterat att jag var färdig.

"Samordna bildandet". Det låter bra. Det låter som något som jag skulle kunna läsa på jobbet. Men hur samordnar man bildandet av en bazaar? Man kan inte utse någon koordinator, för den ska utses av bazaarens medlemmar. Man kan inte styra upp vilka bazaarer som ska finnas, för det är fastslaget av medlemsmötet. Det man kan göra är fundera på vilka sjutton som är medlemmar i bazaarerna. Och det skulle ta ungefär en timme och en kall öl och sen kommer man fram till att det nog är lite vem som helst som är med i dem.

Nu har vi som tur är inte mig som ledning för det här partiet. Och jag är övertygad om att vår ytterst driftiga ledning skulle komma på en fantastiskt mycket mer slagkraftig tolkning av "samordna bildandet".

Tyvärr har jag ingen susning om vad det skulle vara.

Har du?
2012-10-17, 04:11 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Och jag är övertygad om att vår ytterst driftiga ledning skulle komma på en fantastiskt mycket mer slagkraftig tolkning av "samordna bildandet".

Tyvärr har jag ingen susning om vad det skulle vara.

Har du?
Nu vet jag inte vad motionären tänkt sig, men jag misstänker att man anordnar diskussionsplatser som främjar möjligheten att föra en konstruktiv dialog utifrån arbetsmetoden som beskrivs, med en struktur där ett val för Koordinator kan hållas på ett smidigt sätt. Sen beskriver man vad ansvarsområdena och målet för diskussionerna ska vara och säger "Här kan ni prata"?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
duke_h3
JorgenLs avatar
2012-10-17, 17:15 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nu vet jag inte vad motionären tänkt sig, men jag misstänker att man anordnar diskussionsplatser som främjar möjligheten att föra en konstruktiv dialog utifrån arbetsmetoden som beskrivs, med en struktur där ett val för Koordinator kan hållas på ett smidigt sätt. Sen beskriver man vad ansvarsområdena och målet för diskussionerna ska vara och säger "Här kan ni prata"?
Du menar ungefär som vi gjorde med sjökorten inför förra valet?

Den processen slutade med att inget alls hände på ett antal månader och att ett par personer i styrelsen fick slänga ihop första versionen på sjökorten för att det skulle bli nåt alls...
2012-10-17, 17:43 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Du menar ungefär som vi gjorde med sjökorten inför förra valet?

Den processen slutade med att inget alls hände på ett antal månader och att ett par personer i styrelsen fick slänga ihop första versionen på sjökorten för att det skulle bli nåt alls...
Precis.
Det är därför jag inte vill att basarerna ska få något ansvarsområde. Däremot ser jag inte någon nackdel med att basarerna skapas så att människor får använda dom om dom vill, precis som att facebookgrupperna, breddningsbloggen mm.
troeds avatar
2012-10-18, 23:56 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram -
Jag är inte tillräckligt insatt i motionen för att förstå alla dess exakta lydelser som diskuteras. Dock är jag insatt i begreppet basarer och deltagarkultur, och vill nog hävda att de svårligen kan skapas/utses. Man kan skapa en allmän kultur som gör det möjligt för dem att uppstå, men det är först efter de uppstått som man ser vad som ingår och vad de vill driva. Ur det kommer även att en fungerande deltagarkultur blir måldrivande och sätter strategi genom producerade resultat.

Det här krockar med strikta processer. Jag tror att motionen försöker gifta ihop de två arbetssätten, men det är på ett sätt som verkar anses ha fallerat förut.

Jag anser att samface uttryckte det bra:

Citat:
Det är omöjligt att ställa några som helst krav på slumpmässiga grupper av mer eller mindre kända människor som man inte vet vare sig om, när eller hur de kommer finnas tillgängliga.

Missförstå mig rätt, skulle det uppstå bazarer av människor som är beredda att hjälpa till vore vi så klart dumma om vi inte utnyttjade dessa. Jag ser gärna att vi tillvaratar alla former av engagemang. Ingen som vill vara med och påverka ska lämnas utanför. Varenda medlems åsikt har betydelse.

Men för uppdrag som styrelsen getts ansvaret från medlemmarna att se till att de utförs har jag svårt att se hur det skulle kunna delegeras vidare utan möjlighet till ansvarsutkrävande.
Motionen är stor. Jag tror att om man vill nå dit måste man nog förändra lite kultur först. Piratpartiet har historiskt en bra grund för det.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com