Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B39: Försvarets mål och syfte

Ett visions och principprogram för försvarspolitiken behövs därav lägger jag denna motion vi bör först enas om vad försvarspolitik ska utgå ifrån därefter kan vi börja arbeta utifrån olika sakpolitiska samt detaljstyrningar om hur vägen till målen ska genomföras. Av denna anledning så har jag då valt att utelämna frågor som rör personalförsörjningssystemets uppbyggnad, ekonomiska ramar och liknande dessa är också viktiga frågor men för motionens bästa så bör dessa behandlas separat ifrån visionerna och sparas därför till nästkommande vårmöte.

Det är viktigt att vi framlägger en långsiktigt strategi och försvarspolitik i och med utformningen av det nya insatsförsvaret kommer försvarsmakten bli en av de allra största arbetsgivarna och utbildarna av unga människor och ge praktiskt arbetslivserfarenhet samt även akademiska studier i samarbete med högskolor och universitet. Den nationella säkerheten är också viktig för att skapa goda möjligheter för ekonomisk utveckling både hos oss och i våra grannländer. Länder som drabbas av inre osäkerhet faller ofta i en nedåtgående ekonomisk spiral som ofta tendera rycka med de länder som ligger i närområdet detta vill vi till varje pris undvika samtidigt som vi värnar om de demokratiska rättigheterna på hemmaplan.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Christoffer Eldengrip

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B39-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för en bred och blocköverskridande överenskommelse angående försvarspolitiken

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Christoffer Eldengrip Yrkande B39-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att en stabil och långsiktig försvarspolitik förs

Se resultat från tidigare voteringarAv: Christoffer Eldengrip Yrkande B39-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska anse att målen med försvarspolitiken är:
att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet, att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter

Se resultat från tidigare voteringarAv: Christoffer Eldengrip Yrkande B39-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att försvarets huvuduppgift är att verka för ovanstående att satser genom att försvara Sveriges territoriellaintergritet på marken i luften, till sjöss och på andra arenor där vi kan hotas med angrepp

Se resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B39-Y05 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Tillbakadraget yrkande B39-Y06 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Nicholas Miless avatar
2012-10-02, 20:24 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B39-Y04:
att försvarets huvuduppgift är att verka för ovanstående att satser genom att försvara Sveriges territoriellaintergritet på marken i luften, till sjöss och på andra arenor där vi kan hotas med angrepp
Låt oss vara uppriktiga här: Om Sverige invaderas av ett land som Ryssland kommer vi stå i princip försvarslösa och få hoppas på våra allierade. Det försvar vi har idag är i princip det illegitima barnet av arbetsmarknadspolitik och nationalistisk fåfänga, och det är ett väldigt dyrt barn. Att kasta några extra miljarder på det lär inte göra någon skillnad.

Jag har inget emot ett insatsförsvar som kan bidra i internationella aktioner som de i Afghanistan och Libyen, men det är hög tid att vi inser att vårt hemlandsförsvar har ungefär lika mycket avskräckande effekt som ett argt brev till FN. Vi skulle förmodligen ha bättre förutsättningar att stoppa främmande invasionsmakt genom att anmäla dem till granskningsnämnden än att kriga med dem. Avveckla skiten och lägg pengarna på något bättre, tycker jag.
2012-10-03, 13:09 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B39-Y05:
att försvaret nationellt ska :
Stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred, vid naturkatastrofer olyckor m m,avvärja kränkningar,bidra till att hantera terrorist angrepp i Sverige, avvärja angrepp med fjärrstridskrafter,avvärja militärt väpnat angrepp
Jag ser väldigt gärna att det försvar våra skattepengar går till faktiskt används för nyttiga saker i fredstid så mycket som möjligt. Hamnar vi i krig så är vi körd i vilket fall, precis som Nicholas Miles säger, så att försvaret används för nyttiga saker i fredstid ser jag som viktigt.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-03, 13:16 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
. Vi skulle förmodligen ha bättre förutsättningar att stoppa främmande invasionsmakt genom att anmäla dem till granskningsnämnden än att kriga med dem. Avveckla skiten och lägg pengarna på något bättre, tycker jag.
Jag har inte full koll på svensk försvarsdoktrin idag, men gissningsvis har den inte ändrats drastiskt sen slutet av nittiotalet då jag fick min värnpliktsutbildning.

På den tiden var försvarets mer eller mindre uttalade målsättning att förhindra att en icke definierad angripande nation från öster lyckades befästa sin kontroll av svenskt territorium de första 24 timmarna efter att angreppet inleddes varefter situatione skulle lösas genom att man räknade med att en icke definierad militär allians från väster skulle se de taktiska fördelarna med att komma till svensk undsättning och intervena till vår fördel.

Rimligen är det möjligt att ha, och nå, en sådan målsättning även idag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Christoffer Eldengrip
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-06, 11:25 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
mab i stor del är jag av samma uppfattning som du skillnaden som jag ser mellan 90 talet och nu är väll att man inte längre förväntar sig att fienden först ska mobilisera sina styrkor för att sen anfalla en masse utan mer räknar med att fienden kommer försöka med ett snabbt och riktakt anfall varpå vi aldrig hade haft tid att mobilisera ett försvar av modell invasionsförsvar. Ett tydligt exempel är Georgien kriget och det ryska ingripandet i konflikten.
2012-10-06, 22:07 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B39-Y04:
att försvarets huvuduppgift är att verka för ovanstående att satser genom att försvara Sveriges territoriellaintergritet på marken i luften, till sjöss och på andra arenor där vi kan hotas med angrepp
ja jag tror att vi måste ha en kapacitet att skydda oss, världen ändras hela tiden, militärmakt kan användas mot oss som en påtryckning.
2012-10-07, 12:26 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Nicholas. Ja, vi saknar möjligheten att stoppa ett fullskaligt angrepp på landet. Men, att av den anledningen lägga ner hela försvarsmakten leder till att vi riskerar att råka ut för mindre angrepp och kränkningar av vårt territorium istället.

Utan incidentberedskap kommer andra länder frestas att ta genvägen genom svenskt luftrum eller svenskt territorialvatten t.ex.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-07, 14:31 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Rent praktisk så borde Sverige i alla fall ha tillräckligt stor militar så att vi kan klara av ett anfall från Norge. Norge har ca 30 000 militärer samt med mobilisering en stridstyrka på totalt 130 000.

Någonstans där går egentligen gränsen för hur stor militär Sverige behöver. Vi kommer aldrig kunna försvara oss mot USA och Ryssland - men bör ha militär för att inte göra det för enkelt att inta vårt land.

PS Nej jag tror inte Norge kommer anfalla Sverige utan det var bara ett exempel från det land med störst gräns mot oss.
RikMattss avatar
2012-10-14, 22:40 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
I praktiken blir ett "återställande" av förmågan till försvar av territoriet en omöjlighet. Inte minst ekonomiskt. Så gillande/ogillande på denna motion har dessvärre väldigt liten betydelse.

Men jag anser att rätten att kunna hantera ett vapen (inte rätten att inneha vapen) bör lagfästas och att en åtminstone grundläggande utbildning i vapenhantering (automatgevär, kamouflering, försåtminering) införs som en enkel (frivillig men uppmuntrad) "värnplikt".

Även om vi inte kan försvara det svenska territoriet som nation, så måste enskilda kunna ha möjligheten att spontanorganisera sig i ett skarpt läge. En förutsättning för det är en allmän vapenkunskap.

Allmän vapenkunslap är till och med som jag ser det viktigt för bevarade fri- och rättigheter. När man konkret har ett verktyg för att döda en annan människa i sin hand inser man väldigt konkret vikten av samarbete, respekt och rättigheter. Rätten sitter till syvende och sist i spjutstångs ände, som man sa på medeltiden.

Tänker motionera om detta till våren.
2012-10-15, 09:13 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Ett försvar som inte för det enkelt för ens Ryssland att invadera är en policy där varenda kotte, vuxen som barn har ett gevär i sin ägo.
erik78ses avatar
2012-10-24, 03:01 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Det är bra att vi har folk som gillar den här leken, så vi kan säga 2014 att vi har en försvarspolitik.

Bifall på allt.
2012-10-26, 23:02 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag har inget emot ett insatsförsvar som kan bidra i internationella aktioner som de i Afghanistan och Libyen, men det är hög tid att vi inser att vårt hemlandsförsvar har ungefär lika mycket avskräckande effekt som ett argt brev till FN. Vi skulle förmodligen ha bättre förutsättningar att stoppa främmande invasionsmakt genom att anmäla dem till granskningsnämnden än att kriga med dem. Avveckla skiten och lägg pengarna på något bättre, tycker jag.
Du har rätt i att om Ryssland, Kina (eller USA för den delen) bestämmer sig för att mosa Sverige så blir vi mosade. Men det är dyrt att kriga, man krigar inte utan anledning, oftast ekonomisk eller strategisk. Det vi faktiskt kan göra är se till att det kostar mer än det smakar. Till och med ett fattigt land som Afghanistan kan sätta käppar i hjulet för USA/Nato bara de gör motstånd. Det vi bör ha är alltså ett försvar som avskräcker genom att se till att det skulle bli olönsamt att försöka invadera oss.

---
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...t_armed_forces
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...y_expenditures

Sverige ser rätt normalt ut, aningen sämre än grannländerna.

Jag skulle gärna se att vi satsade på att återinföra allmän värnplikt. Den militära makten borde utgå från folket. Deltagarkultur.
2012-10-26, 23:11 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B39-Y04:
att försvarets huvuduppgift är att verka för ovanstående att satser genom att försvara Sveriges territoriellaintergritet på marken i luften, till sjöss och på andra arenor där vi kan hotas med angrepp
Försvaret har en avskräckande effekt.
2012-10-26, 23:14 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Jag kom just på att jag sett på ett intressant seminarium om Sveriges försvarspolitik på SVT Play som mötet kan vara intresserad av att ta del av.

Behövs nya JAS 39 Gripen, del 1
Behövs nya JAS 39 Gripen, del 2
2012-10-26, 23:16 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B39-Y05:
att försvaret nationellt ska :
Stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred, vid naturkatastrofer olyckor m m,avvärja kränkningar,bidra till att hantera terrorist angrepp i Sverige, avvärja angrepp med fjärrstridskrafter,avvärja militärt väpnat angrepp
Jag vänder mig emot terrorist angrepp i Sverige. I de allra flesta fallen och alla fall vi har erfarenhet av i Sverige så är det något Polisen ska lösa, inte militären.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
2012-10-26, 23:17 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B39-Y06:
att försvaret internationellt ska:
Bidra till att förebygga och hantera störningar i regionala och globala handels- och energiflöden, bidra till terroristbekämpning inom EU, bidra till att förebygga regionala konflikter, bidra till att förebygga och hantera sönderfallande stater, delta solidariskt ifall en större kris eller ett krig skulle drabba ett annat nordiskt land
Behöver fundera mer på detta, men jag vänder mig i alla fall mot terroristbekämpning, det är normalt en polisiär angelägenhet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-26, 23:35 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Jag håller med Apis. Det finns en hel del teoribildning kring vikten av att se terrorism som brottslighet och inte som ett krig. Att då skriva ut att det är militärens roll att bekämpa den kan vara kontraproduktivt.
2012-10-27, 11:49 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Jag stödjer alla att-satser förutom B39-Y06. Det är viktigt att vi lägger en grund i den här frågan och de andra punkterna i förlsaget ger oss väldigt bra ställen att börja på. Ett litet steg för försvarspolitiken men ett stort steg för Piratpartiet.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-28, 19:36 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B39-Y01:
att Piratpartiet ska verka för en bred och blocköverskridande överenskommelse angående försvarspolitiken
Det måste bero på om det finns enighet eller ej!
2012-10-29, 00:29 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B39-Y05:
att försvaret nationellt ska :
Stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred, vid naturkatastrofer olyckor m m,avvärja kränkningar,bidra till att hantera terrorist angrepp i Sverige, avvärja angrepp med fjärrstridskrafter,avvärja militärt väpnat angrepp
Jag vänder mig emot terrorist angrepp i Sverige. I de allra flesta fallen och alla fall vi har erfarenhet av i Sverige så är det något Polisen ska lösa, inte militären.
Hmm... Jag läste yrkandet som att militär ska kunna sättas in för att hantera en eventuell kaossituation som kan uppstå om det skett ett terroristangrepp i Sverige. Effekterna av ett redan utfört terroristangrepp alltså. Det kanske var fel tolkat av mig.
2012-10-29, 01:40 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Hmm... Jag läste yrkandet som att militär ska kunna sättas in för att hantera en eventuell kaossituation som kan uppstå om det skett ett terroristangrepp i Sverige. Effekterna av ett redan utfört terroristangrepp alltså. Det kanske var fel tolkat av mig.
"hantera terrorist angrepp" tolkar jag som att militären ska sättas in mot terrorister. Den senaste terrorist jag kommer på i Sverige är han som försökte spränga sig själv i Stockholm. Sådant hanterar Polisen och Säpo bäst. Ett mer extremt exempel skulle kunna vara Breivik, men även något sådant borde Polisen kunna hantera mycket bättre än Militären. Det har så vitt jag vet aldrig inträffat ett terrordåd i Sverige som skulle motivera att militären sattes in.

Man kan alltid utnyttja militären i specialfall om det uppstår en extremsituation men terroristbekämpning ska inte vara del av deras normala uppgifter.
2012-10-29, 08:50 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Man kan alltid utnyttja militären i specialfall om det uppstår en extremsituation men terroristbekämpning ska inte vara del av deras normala uppgifter.
Men om vi inte skriver in att militären ska få utnyttjas i specialfall om det uppstår en extremsituaion så tycker vi väl inte det? Det som räknas upp i yrkandet i övrigt är extremsitationer. Det är ju inte speciellt vanligt att militären avvärjer militärt väpnat angrepp liksom.

Jag håller med dig om att polisen är vad som bör sättas in om en brottslig handling begås. Om det inte handlar om en sådan extremsituation att det är en omedelbar fara för rikets säkerhet dvs, som ett terroristangrepp kan vara.
2012-10-29, 11:51 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Men om vi inte skriver in att militären ska få utnyttjas i specialfall om det uppstår en extremsituaion
Det är kanske ett annat potentiellt problem. Bättre att inte säga nått om saken alls tills PP funderat mer över det då.
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
så tycker vi väl inte det? Det som räknas upp i yrkandet i övrigt är extremsitationer. Det är ju inte speciellt vanligt att militären avvärjer militärt väpnat angrepp liksom.

Jag håller med dig om att polisen är vad som bör sättas in om en brottslig handling begås. Om det inte handlar om en sådan extremsituation att det är en omedelbar fara för rikets säkerhet dvs, som ett terroristangrepp kan vara.
Jag kan inte tänka på någon terrorattack som behövde bandvagnar och ubåtar för att stoppas. Det kan alltid uppstå extremsituationer även p.g.a. vanliga brottslingar, och brottsbekämpning står inte heller med. Jag tolkar listan som vad militären normalt ska ägna sig åt.
2012-10-29, 12:55 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Bättre att inte säga nått om saken alls tills PP funderat mer över det då.
Ja det är otydligt vad som menas.
Citat:
Jag kan inte tänka på någon terrorattack som behövde bandvagnar och ubåtar för att stoppas. Det kan alltid uppstå extremsituationer även p.g.a. vanliga brottslingar, och brottsbekämpning står inte heller med. Jag tolkar listan som vad militären normalt ska ägna sig åt.
Om vi tänker oss den hypotetiska situationen att ett passagerarflygplan kapas av terrorister börjar flyga med en kollisionskurs mot Sveriges riksdag då?
2012-10-29, 14:21 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Ja det är otydligt vad som menas.
Om vi tänker oss den hypotetiska situationen att ett passagerarflygplan kapas av terrorister börjar flyga med en kollisionskurs mot Sveriges riksdag då?
Jag vet inte hur reglerna ser ut i Sverige men i de flesta länder så är det normalt att flygvapnet patrullerar och bevakar luftrummet (och nått ska vi väl ha våra fina JAS plan till ). Om ett flygplan skulle avvika från sin planlagda kurs räknar jag med att de sätter in någon form av åtgärder. Typ såhär: https://www.flashback.org/t1924021

För mig är en terrorist någon som försöker förändra politiken genom att utföra våldsdåd.* En flygkapare behöver inte ha politiska motiv. Det finns exempel på flygkapare som bara varit ute efter pengar. Man kan tänka sig att någon vill flyga in i någon byggnad av helt opolitiska anledningar, kanske för att hämnas på någon. Eller att en galning får tag på en stridsvagn och går amok i någon stad. Det går alltid att hitta på hypotetiska extremsituationer, gäller inte bara terrorism.

I normalfallet så hanterar polisen den inre säkerheten bättre. De har t.ex. nationella insatsstyrkan för det: "Terrorism, grova rån och gisslandrama. Som samhällets yttersta resurs är Nationella insatsstyrkan ständigt beredda på att det värsta tänkbara ska inträffa".

* Enligt wikipedia: Terrorism (från latin terror 'rädsla, fruktan') avser det systematiska användandet av våld eller förstörelse, särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-29, 14:55 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B39-Y01:
att Piratpartiet ska verka för en bred och blocköverskridande överenskommelse angående försvarspolitiken
Det måste bero på om det finns enighet eller ej!
Syftet i det hela är att vi ska få en kontinuitet i Försvarspolitiken bara för att man har marginellt majoritetsbeslut i riksdagen så gynnar det inte försvaret att man vart fjärde år vid regeringsskifte helt byter inriktning på allt. även vid en valförlust så bör man vara relativt säker på att det mesta faktiskt kommer ligga kvar. Detta borde ju egentligen vara något som gäller alla frågor att man kompromissar sig fram dock så är ju gammelpartierna inte så förtjusta i att göra detta på så många fler områden än möjligtvis försvarspolitiken.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-29, 15:19 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Hmm... Jag läste yrkandet som att militär ska kunna sättas in för att hantera en eventuell kaossituation som kan uppstå om det skett ett terroristangrepp i Sverige. Effekterna av ett redan utfört terroristangrepp alltså. Det kanske var fel tolkat av mig.
Det kanske gör det tydligare om jag exemplifierar. Det handlar inte om dåd som breivik och liknande det är polisiära uppgifter som de dessutom har full kapacitet att lösa själva. det är efterverkningarna av handlingarna som ska redas upp,

exempel 1 någon spränger ett magasin till något vattenkraftverk i norrland och vi får en situation där säg där halva umeå sköljs bort inklusive de som befinner sig i vattenmassornas väg. jag tror en sådan situation skulle kräva ett militärt ingripande i området för att undsätta människorna som befinner sig där när infrastrukturen är bortspolad. Polisen har inte så många helikoptrar och terrängfordon som försvaret.

exempel 2 några individer har kommit över en eller flera stridsvagnar med ammunition eller flygfarkoster de löper nu amok på stadens gator och torg polisen saknar kapacitet att skydda samhället så militära medel måste sättas in.

Exempel 3 Zombie apokalypsen vad mer behövs sägas


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
infallsvinkels avatar
2012-10-29, 21:12 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B39-Y05:
att försvaret nationellt ska :
Stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred, vid naturkatastrofer olyckor m m,avvärja kränkningar,bidra till att hantera terrorist angrepp i Sverige, avvärja angrepp med fjärrstridskrafter,avvärja militärt väpnat angrepp
Terroristbekämpning är en polisangelägenhet, inte en militär angelägenhet. "Kriget mot terrorismen" har medfört allvarliga kränkningar av grundläggande medborgerliga rättigheter.

Militär bör inte användas för att värna lag och ordning i vårt land. Det bör polisen sköta.
infallsvinkels avatar
2012-10-29, 21:13 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B39-Y06:
att försvaret internationellt ska:
Bidra till att förebygga och hantera störningar i regionala och globala handels- och energiflöden, bidra till terroristbekämpning inom EU, bidra till att förebygga regionala konflikter, bidra till att förebygga och hantera sönderfallande stater, delta solidariskt ifall en större kris eller ett krig skulle drabba ett annat nordiskt land
Terroristbekämpning är en polisangelägenhet, inte en militär angelägenhet. "Kriget mot terrorismen" har medfört allvarliga kränkningar av grundläggande medborgerliga rättigheter.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-30, 13:58 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B39-Y05:
att försvaret nationellt ska :
Stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred, vid naturkatastrofer olyckor m m,avvärja kränkningar,bidra till att hantera terrorist angrepp i Sverige, avvärja angrepp med fjärrstridskrafter,avvärja militärt väpnat angrepp
Terroristbekämpning är en polisangelägenhet, inte en militär angelägenhet. "Kriget mot terrorismen" har medfört allvarliga kränkningar av grundläggande medborgerliga rättigheter.

Militär bör inte användas för att värna lag och ordning i vårt land. Det bör polisen sköta.

Är det en felpost eller är det ett medvetet val att använda samma argument i två olika yrkanden där det ena inte ens behandlar terroristbekämpning?
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-30, 20:00 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Är det en felpost eller är det ett medvetet val att använda samma argument i två olika yrkanden där det ena inte ens behandlar terroristbekämpning?
Bägge hanterar terroristbekämpning.
kristoferlantzs avatar
2012-10-30, 22:09 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B39-Y06:
att försvaret internationellt ska:
Bidra till att förebygga och hantera störningar i regionala och globala handels- och energiflöden, bidra till terroristbekämpning inom EU, bidra till att förebygga regionala konflikter, bidra till att förebygga och hantera sönderfallande stater, delta solidariskt ifall en större kris eller ett krig skulle drabba ett annat nordiskt land
Försvaret har inget utomlands att göra. Ta hem alla, nu!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
AndersLindbäcks avatar
2012-10-31, 14:21 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B39-Y01:
att Piratpartiet ska verka för en bred och blocköverskridande överenskommelse angående försvarspolitiken
Det måste bero på om det finns enighet eller ej!

En blocköverskridande överenskommelse kräver enighet för att genomföras.

Så du slår in öppna dörrar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Christoffer Eldengrip
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-31, 17:12 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B39: Försvarets mål och syfte -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Bägge hanterar terroristbekämpning.
"bidra till att hantera terrorist angrepp i Sverige"

"bidra till terroristbekämpning inom EU"

Jag ser en sats som behandlar terroristbekämpning. Satser med olika mål och innebörd har avsiktligen placerats frånskilda. Det finns en tydlig formuleringsskillnad i dem två om man läser dem.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com