Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B33: Integrationspolitik: SFI, anställningsformer, basinkomst, rätt till egen verksamhet, samt omvandling av tillfälligt uppehållstillstånd

Integration är ett område som omfattar både integration av personer som kommer från länder utanför Sverige och personer inom Sverige som inte har hittat sin plats i samhället.
I samtliga förslag nedan är frågan om en garanterad försörjning avgörande. Man måste veta att ens grundläggande behov är tillfredställda för att man ska kunna och orka ta tag i sin situation. Garanterad försörjning ses här som basinkomst och följer i stort det som PP allmänt har som förslag. Avvikande här är hur flyktingar ska hanteras och komma in i systemet.

Integration av de i utanförskap behandlas i motionen "Hantering av utanförskap"

Flyktingpolitiken som den är idag fungerar inte. Flyktingar får idag varken studera eller jobba under utredningstiden, vilket innebär att de under de ca två år utredningen tar blir väldigt passiviserade.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:gunnarp

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B33-Y01 (Bortröstad)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B33-Y11 (Bortröstad)
Av: gunnarp


Tillbakadraget yrkande B33-Y02 (Bortröstad)
Av: gunnarp


Tillbakadraget yrkande B33-Y03 (Tillbakadraget)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B33-Y09 (Jämkad med yrkande B33-Y10)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B33-Y10 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal


Tillbakadraget yrkande B33-Y04 (Bortröstad)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B33-Y12 (Bortröstad)
Av: gunnarp


Tillbakadraget yrkande B33-Y05 (Bortröstad)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B33-Y13 (Bortröstad)
Av: gunnarp


Tillbakadraget yrkande B33-Y06 (Bortröstad)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B33-Y14 (Bortröstad)
Av: gunnarp


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B33-Y07 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: gunnarp
Tillbakadraget yrkande B33-Y15 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: gunnarp


Tillbakadraget yrkande B33-Y08 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-12, 09:14 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y07:
att förälder till mindreåriga barn som har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd ska ha rätt att söka uppehållstillstånd från Sverige.
Om ena föräldern har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd får barnen automatiskt detsamma. Idag måste den andra föräldern söka uppehållstillstånd från hemlandet vilket blir helt orimligt då en sådan utredning för närvarande kan ta 2 år. Skall barnet vara utan sin mamma i två år eller missa två års skolgång?
2017-04-13, 11:03 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y08:
att Piratpartiet skall verka för att konceptet arbetstillstånd skall avskaffas, samt att det skall vara tillåtet för vem som helst oavsett nationalitet att starta och driva företag i Sverige.
Det här är en bättre formulering som i praktiken åstadkommer samma sak
2017-04-13, 17:24 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y09:
att Personer med tillfälligt uppehållstillstånd av asylskäl ska kunna byta till uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl om de uppfyller kraven på arbetskraftsinvandring, utan att behöva lämna Sverige.
Flyktingar omfattas av samma regler för arbetskraftsinvandring som övriga, inte ha specialregler.
2017-04-16, 22:06 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y06:
att dagens bidragssystem ersätts av basinkomst, men basinkomst med motprestation där motprestationen kan vara studier eller motsvarande föräldraledig i upp till två år. Föräldraledighet ska delas upp mellan parter så både mamma och pappa är hemma del av tiden. Inga fria bidrag till vuxna för att bara gå hemma.
Jag tycker inte att vi ska anta ett lösryckt yrkande om basinkomst utan ett solitt underlag.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:36 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y01:
att svenska ska läras ut med start inom 30 dagar från ankomst, oavsett status på den asylsökande.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:44 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y02:
att rätten att ta tillfälliga anställningar och praktik ska vara norm, inte undantag. Likaså rätten att starta egen verksamhet. Kanske rentav en egen enkel firmaform kan skapas som även kan användas av mikroföretag i allmänhet och som har minimal administration.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:45 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y03:
att flykting ska ha rätt att omvandla tillfälligt uppehållstillstånd till permanent uppehållstillstånd om man fått fast anställning som man bibehållt i mer än 18 månader eller på annat sätt kan visa stadigvarande försörjning.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:45 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y09:
att Personer med tillfälligt uppehållstillstånd av asylskäl ska kunna byta till uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl om de uppfyller kraven på arbetskraftsinvandring, utan att behöva lämna Sverige.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:47 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y04:
att de som går på SFI ska ha rätt att få gå klart utbildningen i Svenska (SFI) oaktat om man får sysselsättning innan utbildningen är klar eller ej.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:47 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y05:
att bonus för slutförd SFI återinförs, men att den inte är låst kalendermässigt utan bygger på slutförda studier på motsvarande 2 års heltidsstudier.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:48 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y07:
att förälder till mindreåriga barn som har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd ska ha rätt att söka uppehållstillstånd från Sverige.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:49 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y06:
att dagens bidragssystem ersätts av basinkomst, men basinkomst med motprestation där motprestationen kan vara studier eller motsvarande föräldraledig i upp till två år. Föräldraledighet ska delas upp mellan parter så både mamma och pappa är hemma del av tiden. Inga fria bidrag till vuxna för att bara gå hemma.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-18, 21:57 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Personer med tillfälligt uppehållstillstånd av asylskäl ska kunna byta till uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl om de uppfyller kraven på arbetskraftsinvandring, utan att behöva lämna Sverige."
2017-04-18, 21:58 #15
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B33-Y09 till fördel för B33-Y10.

Mitt bortjämkade B33-Y09:
Personer med tillfälligt uppehållstillstånd av asylskäl ska kunna byta till uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl om de uppfyller kraven på arbetskraftsinvandring, utan att behöva lämna Sverige.

B33-Y10, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: "Personer med tillfälligt uppehållstillstånd av asylskäl ska kunna byta till uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl om de uppfyller kraven på arbetskraftsinvandring, utan att behöva lämna Sverige."
2017-04-23, 19:02 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y11:
att mötet antar att "Svenska ska läras ut till alla invandrare oavsett status med start inom 30 dagar från ankomst till Sverige"
Omformulering av orginalyrkande eftersom det tydligen var fel formulerat.
2017-04-23, 19:05 #17
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B33-Y03:
flykting ska ha rätt att omvandla tillfälligt uppehållstillstånd till permanent uppehållstillstånd om man fått fast anställning som man bibehållt i mer än 18 månader eller på annat sätt kan visa stadigvarande försörjning.
2017-04-23, 19:07 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y12:
att mötet beslutar att "De som går på SFI ska ha rätt att få gå klart utbildningen i Svenska (SFI) oaktat om man får sysselsättning innan utbildningen är klar eller ej."
2017-04-23, 19:08 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y13:
att mötet anatar att "bonus för slutförd SFI återinförs, men att den inte är låst kalendermässigt utan bygger på slutförda studier på motsvarande 2 års heltidsstudier."
2017-04-23, 19:10 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y14:
att mötet antar att "dagens bidragssystem ersätts av basinkomst, men basinkomst med motprestation där motprestationen kan vara studier eller motsvarande föräldraledig i upp till två år."
Föräldraledighet ska delas upp mellan parter så både mamma och pappa är hemma del av tiden. Inga fria bidrag till vuxna för att bara gå hemma.
2017-04-23, 19:12 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y15:
att mötet beslutar att "förälder till mindreåriga barn som har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd ska ha rätt att söka uppehållstillstånd från Sverige."
2017-04-23, 19:14 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y14:
att mötet antar att "dagens bidragssystem ersätts av basinkomst, men basinkomst med motprestation där motprestationen kan vara studier eller motsvarande föräldraledig i upp till två år."
Jag tycker inte att vi ska anta ett lösryckt yrkande om basinkomst utan ett solitt underlag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, MattiasR
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 02:54 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y11:
att mötet antar att "Svenska ska läras ut till alla invandrare oavsett status med start inom 30 dagar från ankomst till Sverige"
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 02:54 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y01:
att svenska ska läras ut med start inom 30 dagar från ankomst, oavsett status på den asylsökande.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 02:59 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y02:
att rätten att ta tillfälliga anställningar och praktik ska vara norm, inte undantag. Likaså rätten att starta egen verksamhet. Kanske rentav en egen enkel firmaform kan skapas som även kan användas av mikroföretag i allmänhet och som har minimal administration.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Utöver detta talar yrkandet också om skapandet av en helt ny företagsform, men utan att jag presenteras för några underlag som förklarar för mig vad beslutet skulle innebära. Hur ska denna nya företagsform fungera? Vad skiljer den från den nuvarande företagsformen Enskild firma? Vad fyller denna nya företagsform för funktion? Vilka behov är denna nya företagsform tänkt att tillfredsställa som inte kan tillfredsställas av den redan existerande företagsformen Enskild firma? osv
Det är helt enkelt en mängd frågetecken som skulle behöva få ett svar?
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:00 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y08:
att Piratpartiet ska verka för att konceptet arbetstillstånd ska avskaffas, samt att det ska vara tillåtet för vem som helst oavsett nationalitet att starta och driva företag i Sverige.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:00 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Personer med tillfälligt uppehållstillstånd av asylskäl ska kunna byta till uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl om de uppfyller kraven på arbetskraftsinvandring, utan att behöva lämna Sverige."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:01 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y04:
att de som går på SFI ska ha rätt att få gå klart utbildningen i Svenska (SFI) oaktat om man får sysselsättning innan utbildningen är klar eller ej.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:01 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y12:
att mötet beslutar att "De som går på SFI ska ha rätt att få gå klart utbildningen i Svenska (SFI) oaktat om man får sysselsättning innan utbildningen är klar eller ej."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:01 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y13:
att mötet antar att "bonus för slutförd SFI återinförs, men att den inte är låst kalendermässigt utan bygger på slutförda studier på motsvarande 2 års heltidsstudier."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:02 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B33-Y05:
att bonus för slutförd SFI återinförs, men att den inte är låst kalendermässigt utan bygger på slutförda studier på motsvarande 2 års heltidsstudier.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Mötespresidiets avatar
2017-05-09, 16:36 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B33-Y16:
att [placeholder]
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com