Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   
Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B25: Försvarspolitik: Antagandet av ett försvarspolitiskt visionsprogram

All politik kan inte tas som direkta sakfrågor ibland uppstår det situationer som ingen hade tänkt på eller att saker händer som varit svåra att uppfatta omfattningen av. För att leda partiets fortsatta framtagande av försvars och säkerhetspolitik så ser vi det som viktigt att man definerar ett par riktvärden som skall vara styrande för framtida sakpolitiska beslut rörande politiken. Samt kunna ses tillbaka på som en ledstjärna I beslut som skall tas.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Christoffer Eldengrip

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B25-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet inrättar ett försvarspolitiskt visionsprogram

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: Christoffer Eldengrip Yrkande B25-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att följande text läggs till det försvarspolitiska visionsprogrammet
”Piratpartiet vill se en värld utan krig och konflikter, där de mänsliga rättigheterna respekteras och den enskilda människan är fri att välja sin egna livsåskådning och göra det den känner för utan att för den delen inkräkta på någon annans rätt till personlig frihet. Samhället är den yttersta garanten att se till så att fred kan råda tvister lösas och livet fortgå i det normala. Försvarspolitiken skall därför verka för att detta tillstånd skall kunna upprätthållas. Tyvärr är krig och konflikter ibland oundvikliga till följd av händelser och aktioner I vårt närområde. Därför måste vi ha ett försvar som kan verka på land, till sjöss, I luften och på andra arenor där samhällets institutioner och medborgarnas rättigheter kan angripas och kränkas.

Försvarsmaktens primära uppgift är att kunna genomföra väpnad strid. Försvarsmakten skall vara dimensionerad efter de uppgift den är tänkt att lösa och erhålla de medel som krävs för att uprätthålla Sveriges suveränitet. Försvarsmakten skall vara civila myndigheter behjälplig vid kriser I samhället som till följd av exempelvis naturkatastrofer, olyckor, epidemier och andra påfrestningar som övriga samhället har svårt att hantera. Försvarsmakten skall också kunna bistå våra nordiska grannländer I kriser och svåra påfrestningar. Försvarsmakten skall kunna användas I internationella FN insatser I väpnade konflikter.

Försvarsmakten är en del av totalförsvaret och skall under krig och kris kunna verka unisont med andra myndigheter och parter för att upprätthålla vårt demokratiska styre, skydda befolkningens liv och hälsa samt upprätthålla Sveriges suveränitet.

Totalförsvarstanken är en viktig aspekt då det I händelse av krig och konflikter kommer svåra umbärande som följd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har som primära uppgift att sköta de civila delarna av försvaret. Myndigheten skall I fredstid tillgodose att de myndigheter och aktörer har tillgång till information, upplysa och samverka med andra myndigheter och aktörer I deras förberedelser mot de yttersta umbäranden som kan uppstå till följd av krig och kriser. Myndigheten har också ett stort ansvar att I fredstid vara en drivande part i arbetet med att minska riskerna för olyckor och katastrofer.

Vidare vill vi utveckla totalförsvarstanken och se till att samhället I helhet står rustat inför det som kan komma att drabba oss. I händelse av krig skall hela samhället till det yttersta bistå I motståndet mot det väpnade angreppet. Civilbefolkningen skall skyddas och resurser fördelas så att effekten av totalförsvaret blir en eventuell angripare alltför kostsamt. All förd försvarspolitik skall till fullo finansieras för att kunna få önskad verkan. Det är måste för att ett samhälle skall kunna upprätthållas, tröskeleffekt uppbyggas och kriget och dess fördärv kunna undvikas.”

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Mabs avatar
Gammal Mab
2017-05-10, 13:33 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y01:
att medlemsmötet inrättar ett försvarspolitiskt visionsprogram
Våra stadgar är (numera) glasklara för hur vår politik ska regleras. De säger:

"1.3.1 Partiets medlemsmöte tar ställning inom ett antal politiska frågor och områden genom antagandet av ett principprogram, samt politiska ställningstaganden. "

Utifrån den indelningen blir det oklart vad ett "försvarspolitiskt visionsprogram" är för något. Det är inte ett politiskt ställningstagande, och det är definitivt inte vårt principprogram. Således blir slutsatsen att ett sådant dokument, oavsett innehåll, inte kan anses vara en del av partiets politik. Vilket ju gör dokumentet meningslöst.

Min rekommendation är att motionsställaren omarbetar dokumentet till ett sakpolitiskt ställningstagande som framtida medlemsmöten kan ta ställning till.
2017-05-10, 20:40 #3
Inte uppkopplad
Sv: B25: Försvarspolitik: Antagandet av ett försvarspolitiskt visionsprogram -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B25-Y01:
att medlemsmötet inrättar ett försvarspolitiskt visionsprogram
Våra stadgar är (numera) glasklara för hur vår politik ska regleras. De säger:

"1.3.1 Partiets medlemsmöte tar ställning inom ett antal politiska frågor och områden genom antagandet av ett principprogram, samt politiska ställningstaganden. "

Utifrån den indelningen blir det oklart vad ett "försvarspolitiskt visionsprogram" är för något. Det är inte ett politiskt ställningstagande, och det är definitivt inte vårt principprogram. Således blir slutsatsen att ett sådant dokument, oavsett innehåll, inte kan anses vara en del av partiets politik. Vilket ju gör dokumentet meningslöst.

Min rekommendation är att motionsställaren omarbetar dokumentet till ett sakpolitiskt ställningstagande som framtida medlemsmöten kan ta ställning till.
Det är lite märkligt, och trist, att den här typen av kritik kommer så här sent.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com