Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   
Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B40: Rättssäkerhetspolitik: Prioritera brott med offer

Det rättssystemet framför allt ska hindra är att människor skrämmer och skadar andra. Att människor agerar självskadligt, enligt politiker eller andra, bör inte vara kriminaliserat. Det måste finnas tydliga riktlinjer som minskar utrymmet för myndighetspersoners godtycke i vad som utreds. I principprogrammet avsnitt 3.2 andra stycket måste också möjligheten för tjänstemän att missgynna vissa personer vara begränsad, vilket talar för en balans mellan brottets potentiella skada för andra och de tvångsåtgärder som kan tillämpas.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Jan-Erik

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Yrkande (Vinnande av nedanstående blir motionens/propositionen yrkande/tilläggsyrkande)
Av: Jan-Erik Yrkande B40-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska anta följande text: "Rättsväsendet ska prioritera brott som tydligt skadar andra individer och deras integritet, t.ex. våld, hot och bedrägerier. Och i motsvarande grad lägga mindre statliga resurser på att beivra morallagstiftning, narkotikabruk, och upphovsrätt, så längre dessa lagar finns kvar. Lagstiftningen måste vara förutsägbar och upplevas som rimlig för att faktiskt leda till att människor ska kunna välja att begå mindre brott."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motivering

Av: MattiasR Yrkande B40-Y02 (Motyrkande) 0 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Rättsväsendet ska prioritera brott som tydligt skadar andra individer och deras integritet, t.ex. våld, hot och bedrägerier. Och i motsvarande grad lägga mindre statliga resurser på att beivra morallagstiftning, narkotikabruk, och upphovsrätt, så längre dessa lagar finns kvar. Lagstiftningen måste vara förutsägbar och upplevas som rimlig för att faktiskt leda till att människor ska kunna välja att begå mindre brott".

Gilla yrkandeOgilla yrkande
Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:19 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B40-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Rättsväsendet ska prioritera brott som tydligt skadar andra individer och deras integritet, t.ex. våld, hot och bedrägerier. Och i motsvarande grad lägga mindre statliga resurser på att beivra morallagstiftning, narkotikabruk, och upphovsrätt, så längre dessa lagar finns kvar. Lagstiftningen måste vara förutsägbar och upplevas som rimlig för att faktiskt leda till att människor ska kunna välja att begå mindre brott."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 00:36 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B40-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Rättsväsendet ska prioritera brott som tydligt skadar andra individer och deras integritet, t.ex. våld, hot och bedrägerier. Och i motsvarande grad lägga mindre statliga resurser på att beivra morallagstiftning, narkotikabruk, och upphovsrätt, så längre dessa lagar finns kvar. Lagstiftningen måste vara förutsägbar och upplevas som rimlig för att faktiskt leda till att människor ska kunna välja att begå mindre brott."
Det här öppnar upp en enorm dörr för den polis som vill skita i vissa utredningar: "Nej, vi hade annat att göra."

Vi ska inte behöva prioritera på detta vis. Om något är brottsligt ska brottslingen straffas. Det är det det innebär att ha ett förutsägbart rättssystem (vilket OP skriver att hen vill ha).


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
2017-04-22, 14:37 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B40-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Rättsväsendet ska prioritera brott som tydligt skadar andra individer och deras integritet, t.ex. våld, hot och bedrägerier. Och i motsvarande grad lägga mindre statliga resurser på att beivra morallagstiftning, narkotikabruk, och upphovsrätt, så längre dessa lagar finns kvar. Lagstiftningen måste vara förutsägbar och upplevas som rimlig för att faktiskt leda till att människor ska kunna välja att begå mindre brott".
Anton Nordenfurs avatar
igår, 18:21 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B40-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Rättsväsendet ska prioritera brott som tydligt skadar andra individer och deras integritet, t.ex. våld, hot och bedrägerier. Och i motsvarande grad lägga mindre statliga resurser på att beivra morallagstiftning, narkotikabruk, och upphovsrätt, så längre dessa lagar finns kvar. Lagstiftningen måste vara förutsägbar och upplevas som rimlig för att faktiskt leda till att människor ska kunna välja att begå mindre brott".
Jag är emot av samma anledning som jag skrev att jag var emot B40-Y01.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
JorgenLs avatar
igår, 20:17 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B40-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Rättsväsendet ska prioritera brott som tydligt skadar andra individer och deras integritet, t.ex. våld, hot och bedrägerier. Och i motsvarande grad lägga mindre statliga resurser på att beivra morallagstiftning, narkotikabruk, och upphovsrätt, så längre dessa lagar finns kvar. Lagstiftningen måste vara förutsägbar och upplevas som rimlig för att faktiskt leda till att människor ska kunna välja att begå mindre brott".
Nej, rättsväsendet ska inte efter eget skön prioritera bland lagarna. Lagen stiftas av riksdagen, och rättsväsendets uppgift är att upprätthålla alla lagar. Om de inte klarar det ska det ha mer resuraser, eller effektiviseras, eller så ska riksdagen avskaffa onödiga lagar. Det är inte rättsväsendets uppgift.
Jan-Eriks avatar
idag, 02:35 #7
Inte uppkopplad
Sv: B40: Rättssäkerhetspolitik: Prioritera brott med offer -
Anton skriver: "Det här öppnar upp en enorm dörr för den polis som vill skita i vissa utredningar: 'Nej, vi hade annat att göra.' " Jag är ledsen, man har redan gjort ett valv där den dörren en gång var, vänner har utsatts för brott (inbrott, hot), bevis finns men det läggs ner utan någon rimlig anledning dvs. för att polisen inte har tid eller väljer något med politisk/karriärmässigt bättre utdelning. Åklagare är (utom när det gäller Assange, seriefigurer eller BDSM) också rätt benägna att lägga ner: Ett grovt exempel http://www.hd.se/2015-08-26/barn-hamnade-i-skottduell

JorgenL, du har också i princip rätt. Men rättssystemet kommer aldrig att klara upp alla brott även om vi tiodubblar deras resurser. I ett vidare perspektiv är det inte heller önskvärt, då många samhällsförbättrande företeelser varit kriminella när de dykt upp allt från ateism till homosexualitet och det skulle stoppa samhällsutvecklingen och också kräva automatiserad massövervakning som PP är mot.

Är det rimligt tvivel om skuld skall en misstänkt frikännas, och saknas dokumentation och folk minns lite olika kan tvivel inte alltid skingras. Vissa kan klaras upp genom att bildligt eller bokstavligt vända på varje sten. Väldigt många brott är å andra sidan ganska enkla, t.ex. om folk känner varandra ocgh det finns flera samstämmiga vittnen. Vi kan kanske på sikt öka antalet poliser, vilket man dock redan försökt genom att sänka intagningskraven, jag skulle föreslå att anställa civil personal som avlastar de polisutbildade. Men vid någon nivå kostar det mer än det smakar, vid någon nivå av övervakning förändras samhället till ett sämre läge trots att man klarar upp lite fler brott, tänk t.ex. på tidigare Östtysklands angiverisystem. Det är därför inte bara nivån utan i första hand prioriteringen jag vill åt.

Jag tänker mig att tills onödoga lagar tas bort av riksdagen måste alla brott beivras ibland, men kan 90% av tiden/resurserna läggas på de fall med högst samhällsekonomisk effekt är mycket vunnet.

Den stora vinsten med ett rättssystem är att människor självmant avstår från att skada andra i rädsla (eller rationell beräkning) att de åker fast. Så man kan fråga A. vilken genomsnittlig skada för medborgarna orsakar ett visst brott B.vilken pedagogisk effekt har olika utredningsinsatser och straff, dvs. vilka åtgärder är bäst på att få andra att inte göra liknande brott eller motverkar återfall. Småkriminella är ofta inte de vassaste knivarna i lådan, men nästan alla människor kan se enkla samband.

Optimera för högst A gånger B. För t.ex. narkotikabrott, som tar rätt mycket polis- och rättsresurser, är A (och därmed A * B) nära 0 dvs.att droger inte skadar folk eller samhället nämnvärt. Vid bedrägerier och stölder förlorar folk pengar och förtroendet för andra, båda är negativt. Av våld blir folk skadade, invalidiserade, rädda, sjukskrivna eller dör. Kostar massor. Därav att jag satt prioriteringen och fokuserar på våld.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com